Utvärdering av 1986 års vårflödesprognoser.

Typ: Rapport
Serie: Hydrologi 16
Författare: Martin Häggström / Magnus Persson
Publicerad:

Sammanfattning

HBV-modellen är för prognosändamål kalibrerad i 33 områden. Under våren 1986 användes den för prognoser i 25 av dessa områden. Prognoser med arealnederbördsmetoden  gjordes i 43 områden.
Prognoserna var av 3 typer:
1. Långtidsprognoser över kvarvarande tillrinning.
2. Långtidsprognoser över högsta flödet under vårfloden.
3. Korttidsprognoser över flödesutvecklingen baserade på meteorologiska femdygnsprognoser.
HBV-modellen användes för alla 3 typerna av prognoser, medan arealnederbördsmetoden endast är tillämpbar på prognoser av typ 1.
HBV-modellen är en hydrologisk-matematisk modell för beräkning av vattenföring utgående frän meteorologiska data. Grundversionen av modellen finns beskriven i rapport RHO 1 (Bergström, 1976). En sammanfattande beskrivning av modellstruktur och prognosmetodik ges i rapport HO 7 (Persson, 1983). Arealnederbördsmetoden baseras på regressionssamband mellan tillrinningsvolym och nederbörd. Den finns beskriven i HB-rapport nr 52 (Häggström 1982).
I det följande redovisas prognosresultaten 1986 tillsammans med en utvärdering av effekterna av den nederbörd, som verkligen föll under prognosperioderna. Avsnitt 1 ger en sammanfattning av nederbörd, temperatur, magasinsförhållanden och vattenföring. Avsnitt 2 behandlar HBV-modellen och, där så är möjligt, jämförelser med arealnederbördsmetoden. Avsnitt 3 behandlar resultat för arealnederbördsmetoden samt för en prognos baserad på snötäckets vatteninnehåll.
Rapporten riktar sig i första hand till dem, som tagit del av prognoserna, och förutsätter viss kännedom om prognosmetoderna. Motsvarande rapporter för 1979 - 1985 års prognossäsonger finns tillgängliga vid SMHI.