Santa Ana vind

Santa Ana vindar är starka, mycket varma och torra vindar i södra Kalifornien som blåser från ökenområden ut mot kusten. Vinden har troligen fått sitt namn av Santa Ana Canyon som ligger i området. Santa Ana vindar är vanligast förekommande från oktober till mars.

Vindarna uppstår vanligtvis när ett högtryck, som gör att luften roterar medurs, bildas över en högplatå mellan Klippiga bergen och Sierra Nevada. Luften tvingas ned från högplatån och eftersom den kalla luften är tyngre än den varmare luften nedanför så sjunker den snabbt.

När luften sjunker trycks den ihop (trycket i omgivningen ökar) och värms då upp med 10 grader per kilometer som den sjunker. När dess temperatur stiger så sjunker den relativa fuktigheten och den redan tidigare torra luften ger därmed i havsnivå upphov till ännu torrare vindar.

Vinden ökar i hastighet när den passerar genom dalar där den drar upp stoft och torkar ut vegetationen, vilket ökar risken för bränder. Santa Ana vindarna förstärks också under natten och morgontimmarna när sjöbrisen är svag.