Klimatforskning vid Rossby Centre

Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här bedrivs studier och forskning kring klimatsystemets beteende och klimatprocesserna. Främsta arbetsredskap är de regionala och globala klimatmodeller som utvecklas vid forskningsenheten.

Aktuellt från SMHI Rossby Centre

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer

Forskning

Professionella tjänster

Lär dig mer