Datavärdskap för atmosfärskemi

Luftföroreningar har en negativ påverkan på miljö och människors hälsa. SMHI beräknar årligen lufthalter och nedfall av olika ämnen över Sverige. Kartläggningen av lufthalter och deposition tillgängliggörs på denna sida.

Har du några frågor?

Har du några frågor?

Om kartläggningen

Relaterade sidor om luftkvalitet