TCFD, taxonomi och Disclosureförordningen

Taxonomin, disclosureförordningen och ramverk som exempelvis TFCD (Task Force on Climate-Related Financal Disclosures) innebär att många verksamheter ska redovisa hållbarhetsrapporter. SMHI kan stötta er genom hela processen.

Ta hjälp av SMHI och få stöd i arbetet att rapportera enligt de krav som ställs. Vi leder arbetet och hjälper er etablera smarta arbetssätt för att integrera klimatfrågan i era egna processer. Ni får i arbetet tillgång till duktiga klimatexperter som gör klimatförändringarna begripliga och vi hjälper er med rätt underlag för era analyser

Kontakta oss för mer information om datapaket anpassad för er analys och sektor!

Tjänster som erbjuds för stöd i rapportering

Kunskapshöjande hos nyckelroller

Föreläsningar och utbildningar om klimatförändringar och ekonomiska konsekvenser ur ett vetenskapligt perspektiv. Detta ger nyckelpersoner och ledning rätt kunskap om klimatförändringar och vad som driver dem för att göra bra analyser om hur det påverkar ert företag. Detta lägger grunden för arbete med klimatrisker och möjligheter för fokus på det fortsatta arbetet.

Analys av klimatrisker och möjligheter

Workshop människor

I workshops som utgår från verksamhetens behov, får verksamhetsexperter, styrelse och ledning i en tvärfunktionell sammanslutning identifiera risker och möjligheter kopplade till klimatförändringar. Vi arbetar med att:

  • Utforska hur organisationen påverkas av olika klimateffekter.
  • Identifiera risker och möjligheter vid olika scenarion.
  • Prioritera och bedöma konsekvens.

Screening av klimatrisker och scenarioanalyser

SMHI hjälper er att screena era tillgångar utifrån vad de fysiska risker klimatförändringar kan innebära i framtiden, detta utifrån flera olika utsläppsscenarion.  Snabbt och effektivt analyserar vi de områden som är intressanta för er verksamhet. Resultatet presenteras tillsammans med rådgivning kring mer detaljerade analyser. 

Ladda ner vårt ramverk för scenarioanalyser

Fyll i dina kontaktuppgifter för att kostnadsfritt få tillgång till ramverket för scenarioanalys.