Regionala luftberäkningar

För att beräkna transport och nedfall av föroreningar över större områden krävs en regional spridningsmodell. Med SMHIs tredimensionella MATCH-modell inkluderas alla väsentliga parametrar för att besvara aktuella frågeställningar.

SMHI utför regionala spridningsberäkningar både i utredningar och forskningsprojekt. Vid regionala spridningsberäkningar görs modellering över områden större än enstaka städer och bidrar även till att ge en helhetsbild av luftmiljön i urbana miljöer.

Många tillämpningsområden

Olika luftföroreningar har olika konsekvenser på miljön. MATCH används för att studera konsekvenserna av luftföroreningar inom en rad områden:

  • Försurning och övergödning
  • Hälsoproblem
  • Negativ påverkan på växtlighet eller olika material
  • Spåra askplymer från vulkanutbrott
  • Spåra utsläpp från kärnkraftsolyckor
  • Analyser av utsläppsscenarier
  • Luftföroreningar under framtida klimat

Mer information om MATCH-modellen och möjliga användningsområden