Vattenåret

Varje år sammanfattar SMHI de hydrologiska och oceanografiska förhållandena i Sveriges vattenmiljöer, i sjöar, vattendrag och i havet. Sidan uppdateras med nya artiklar under året.

Vattenflöden 2020

Hydrologi

Året inleddes milt och nederbördsrikt med mycket höga flöden i Götaland. Våren kom sent till Norrland och vårfloden startade väldigt sent i hela fjällkedjan. Vid stationen Hillared i Ätran var flödet i februari det högsta uppmätta sedan stationen startade 1931.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2020

Hydrologi

Under 2020 har det varit rekordhöga nivåer för årstiden i Siljan i februari och mars. I Hjälmaren var det rekordlåga nivåer för september, senast det var så lågt var 1976 då den tidigare vattendomen gällde.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2019

Oceanografi

SMHI, Stockholms universitet och Umeå Universitet utför nationell marin miljöövervakning av bl.a. växtplankton. Provtagningar sker ungefär en gång per månad från forskningsfartyg, på några platser oftare. Dessutom använder SMHI satelliter för övervakning av algblomningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2019-2020

Oceanografi

En strid ström av lågtryck över Nordatlanten mot norra Skandinavien gav en isvinter som aldrig riktigt tog sig

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns in- och utflöden 2019

Oceanografi

Årets summerade utflöde var mindre än medelvärdet för perioden 1977-2018. Under 2019 skedde tre inflöden genom Öresund som var så pass stora och salta att de förbättrade syresituationen i de södra delarna av Egentliga Östersjön. Däremot kunde ingen tydlig förbättring ses i Östra eller Västra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenflöden 2020

Hydrologi

Året inleddes milt och nederbördsrikt med mycket höga flöden i Götaland. Våren kom sent till Norrland och vårfloden startade väldigt sent i hela fjällkedjan. Vid stationen Hillared i Ätran var flödet i februari det högsta uppmätta sedan stationen startade 1931.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndet i de stora sjöarna 2020

Hydrologi

Under 2020 har det varit rekordhöga nivåer för årstiden i Siljan i februari och mars. I Hjälmaren var det rekordlåga nivåer för september, senast det var så lågt var 1976 då den tidigare vattendomen gällde.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Växtplanktonsituationen 2018

Oceanografi

Växtplanktonårets början fångade in en fin vårblomning i Västerhavet i mars, och ungefär en månad senare i delar av Östersjön, vilket är normalt. Under den varma sommaren observerades en omfattande och långvarig cyanobakterieblomning i Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsis vintern 2018-2019

Oceanografi

Varm sommar, mild höst och tidvis mild och blåsig vinter resulterade så småningom i en  lindrig isvinter både vad gäller längd och maxisutbredning. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsvågor 2018

Oceanografi

I början av året passerade några lågtryck med kraftiga vindar som skapade höga vågor. Därefter var vågorna lägre, fram till den 10 augusti då stormen Johanne slog till med vårens och sommarens högsta vågor. Hösten innebar i vanlig ordning en ökning av vågaktiviteten. Den 21 september sattes ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Kategorier