Havsvattenstånd 2022

De första månaderna av 2022 var stormrika, och bjöd på flera tillfällen med höga vattenstånd i haven runt Sverige. Årets högsta vattenstånd uppmättes under stormen Malik i slutet av januari med +158 cm i Halmstad. Från mitten av mars rådde däremot lugnare förhållanden och de riktigt höga vattenstånden uteblev under resten av året. Istället noterade flera stationer de lägsta vattenstånden på många år för enskilda månader, exempelvis fick Kalix och Furuögrund i Bottenviken de lägsta decembernoteringarna sedan stationerna startade. Noteringen för Kalix, med -113 cm på Luciamorgonen den 13 december, blev årets lägsta uppmätta vattenstånd. 

Vinter

Året inleddes med vattenstånd* omkring det normala på samtliga platser. Flera lågtryckspassager de första veckorna gjorde att det förekom stora och snabba förändringar i vattenståndet. Redan den 2 januari höjde sydvästliga vindar vattenståndet på västkusten. Kungsvik noterade +72 cm och Göteborg +61 cm följande natt. Sedan var det en period med sjunkande vattenstånd längs västkusten. Den 10 noterade Kungsvik -40 cm och Viken -43 cm. 

Foto tall vid kusten - havsvattenstånd 2022

Vidare under januari passerade flera lågtryck som ledde till samma rörelsemönster i vattenståndet. Några snabba förändringar att notera: 

  • På kvällen den 12 januari noterade Kalix +70 cm, på morgonen den 15 hade det sjunkit till -22 cm. 
  • Den 17 januari i Skanör, då det klockan 07:44 var -84 cm och klockan 12:25 hade stigit till +65 cm. 
  • Den 20 januari klockan 04:20 hade Skanör -74 cm, klockan 12:43 hade nivån stigit till +68 cm. 
  • På kvällen den 19 januari hade Kalix +77 cm, på morgonen den 21 hade det sjunkit till -68 cm.  

Den sista helgen i januari passerade stormen Malik med vindar mellan sydväst och nordväst. Vinterns högsta och lägsta vattenstånd noterades den 29–30 januari. I Viken steg det till +139 cm och i Skanör sjönk det strax efter midnatt till -94 cm. Detta ledde till ett kortvarigt inflöde i Östersjön. I Barsebäck steg vattenståndet till +129 cm vilket är den högsta januariobservationen för Barsebäck sedan mätningarna startade 1937.

Under stormen Malik observerades högt vattenstånd på många platser, t.ex. hade Kungsvik +98 cm, Göteborg +102 cm och Kungsholmsfort +97 cm. I Sjöfartsverkets nät observerade stationen Halmstad +158 cm, vilket blev årets högsta uppmätta vattenstånd. 

De många lågtrycken med sydvästliga vindar ledde till allmänt högt vattenstånd på samtliga farvatten i februari. De östra farvattnen hade omkring 40–60 cm över det normala under en stor del av månaden. 

Den 19 passerade stormen Nora över södra Sverige. Medan vattenståndet steg på många platser längs västkusten pressade den sydvästlig vinden vattnet åt nordost i Östersjön och månadens lägsta vattenstånd noterades i Skanör med -64 cm. 

Den 23–25 februari gav flera lågtryck en sydvästlig vind på Bottenviken och vattnet pressades norrut. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Kalix med +115 cm. Det kom att vara det sista tillfället under 2022 som SMHI utfärdade en varning för högt vattenstånd. Under återstoden av året höll sig vattennivåerna under tröskelvärdena.
 

Vår

De sydvästliga vindarna över Bottenviken som avslutade februari ledde även till det högsta vattenståndet under den kalendariska våren. Den första mars observerades +84 cm i Kalix, medan Ratan hade +72 cm. 

Sedan växte sig ett högtryck in över Sverige. På västkusten stabiliserade sig vattenståndet omkring 20 cm under det normala, på de östra farvattnen sjönk vattenståndet ganska jämnt fram till omkring den 22 mars då det hamnat omkring 20 till 30 cm under det normala. 

Den 25–26 mars passerade ett lågtryck över norra Sverige. På Östersjön satte det igång en svängning längs sydkusten, där vattenståndet vid Skanör och Kungsholmsfort först steg från cirka -40 cm till +10 cm för att sedan sjunka tillbaka till omkring -40 cm. Samtidigt var vinden över Bottenviken nordlig, vattnet drevs söderut och vårens lägsta vattenstånd observerades den 26 i Kalix med -68 cm. 

April brukar ofta ha högtrycksbetonat väder, vilket gör att vattenstånden hamnar något under det normala. Så var fallet även i år, men det var lågtryck som gav de största avvikelserna både uppåt och nedåt. 

Den 4–5 april passerade ett djupt lågtryck södra Sverige och gav kraftig sydvästlig vind över Östersjön. Vid Hanö noterades byvindar om 29 m/s, på de södra farvattnen noterades låga vattenstånd. Simrishamn, Skanör och Klagshamn registrerade nya månadslägsta eller tangering av tidigare lägsta aprilvärden. 

I Kungsholmsfort observerades -66 cm. Historiskt så har det varit -66 cm i april 1904 och 1934. För att hitta ett lägre aprilvärde än detta får man gå tillbaka till 1888 då det var -68 cm. 

Diagram vattenstånd Kungsholmsfort 2022
Stora svängningar vid Kungsholmsfort på Blekingekusten första veckan i april. Förstora Bild

När lågtrycket passerat blev det nordliga vindar över Bottenviken och Bottenhavet som pressade vattnet söderut. I Kalix sjönk det till -52 cm och i Ratan till -48 cm. 

Den 8 april rörde sig ett lågtryck in över södra Sverige, på Kattegatt pressade en nordlig vind vattnet söderut. I Viken observerades då månadens högsta vattenstånd med +56 cm. 

Under resten av våren blev vädret mer högtrycksbetonat och vattenstånden började att sjunka. Men förändringarna var små och det var endast vid två tillfällen som vattenståndet avvek en halvmeter mot det normala. 

Högtrycket ledde till att Kungsvik noterade -47 cm den 9 maj. I samband med ett lågtryck den 26 maj med sydvästliga vindar längs västkusten observerades i Uddevalla istället +59 cm. 

Sommar

Sommaren är vanligtvis en årstid med små variationer i havsvattenståndet. Så även i år, endast vid ett fåtal tillfällen avvek vattenståndet mer än en halvmeter från medelnivån. 

Under månadens första vecka sjönk vattenståndet längs västkusten, på nationaldagen den 6 juni observerades -29 cm Kungsvik. Sedan följde en period utan några större förändringar, fram till den 17–18 juni då ett lågtryck med sydvästliga vindar pressade vattnet in mot västkusten och månadens högsta vattenstånd observerades i Uddevalla med +60 cm. 

Den 30 juni passerade en kallfront med åska över Gotland. I samband med detta rapporterades om att ett sjösprång inträffat vid Burgsvik på sydvästra Gotland. På några minuter hade vattenståndet stigit med cirka en halv meter. Detta var dock inget som syntes på våra mätplatser som är placerade vid andra ställen på Gotland. 

De enda större fluktuationerna i vattenståndet under juli inträffade den 14 och den 26–27. Allmänt sett var vattenståndsvariationerna blygsamma även för en julimånad. Lite udda var att månadens lägsta observerade vattenstånd, -29 cm i Kungsvik på morgonen den 11 juli, inträffade i nästan stiltje och två dagar innan fullmåne. 

Tre dagar senare i samband med ett omfattande lågtryck som stannade upp över norra Bottenhavet, tryckte nordvästvindar över Skagerrak in vatten från Nordsjön. Den 14 juli noterades +59 vid Halmstad i södra Kattegatt och +55 cm vid Viken i nordligaste Öresund. 

Lördagen den 16 juli började en högtrycksrygg växa in med stark värme som kulminerade den 21. Den 25–27 drog en kallfront österut över landet med västlig vind över södra Sverige och sydlig vind över de norra havsområdena. Sommarens högsta vattenstånd registrerades den 26 juli i Uddevalla med +62 cm, Halmstad hade +60 och Göteborg +55 cm. 

Vattenståndet steg även i Bottenviken. Kalix noterade +45 cm den 27 juli, vilket kom att bli sommarens näst högsta observation från ostkusten. En centimeter högre nådde vattnet i Kalix natten mot den 11 augusti, då friska västvindar blåste över Bottenviken. 

I övrigt var augusti lugn med avseende på vattenståndet. Förutom det ovan nämnda sommarmaximat på +46 cm i Kalix den 11 hände det inte så mycket med vattenståndet förrän den 22. En sydvästlig vind längs västkusten orsakade månadens högsta vattenstånd, vilket noterades i Uddevalla med +49 cm. 

Under de sista augustidagarna påverkades Bottenhavet av ett frontsystem med åska. Detta satte igång en svängning som syntes under flera dagar i området, bland annat vid Forsmark. Månadens lägsta vattenstånd observerades i samband med denna period då det den 30 augusti sjönk till -37 cm i Kalix. 

Diagram Forsmark - havsvattenstånd 2022
Stora svängningar i Bottenhavet den sista veckan i augusti. Förstora Bild

Höst

Under de första två veckorna av september var vädret mestadels högtrycksbetonat med ostliga vindar. Vattenståndet sjönk sakta och blev i de östra farvattnen ovanligt låga. 

Exempelvis noterade Stockholm -39 cm den 10 september, det lägsta septembervärdet på platsen sedan år 2000. I Oskarshamn sjönk det till -43 cm den 13, vilket var det femte lägsta septembervärdet sedan mätningarna startade 1960. 

Den 13 september rörde sig ett lågtryck med tillhörande fronter över mellersta Sverige. I samband med detta observerades ett mindre sjösprång vid Onsala. När lågtrycket passerat österut blåste en sydvästlig vind över Östersjön och vattnet pressades åt nordost. I Skanör noterades -63 cm natten mot den 14 september, vilket tillsammans med samma värde på samma plats den 6 oktober blev höstens lägsta observerade vattenstånd. 

Den dagen, den 6 oktober, befann sig ett lågtryckssystem över norra Skandinavien och längs västkusten var det en sydvästlig vind som pressade vattnet in mot kusten. Det högsta vattenståndet för hösten observerades i Uddevalla med +99 cm. På Östersjön pressade den sydvästliga vinden vattnet åt nordost och höstens lägsta vattenstånd observerades för andra gången i Skanör med -63 cm. 

Den 16 passerade en kallfront med kraftig vind och åska över södra Sverige. Då observerades sjösprång på flera platser i Kattegatt och högst amplitud var det i Varberg på eftermiddagen då vattenståndet snabbt steg till +66 cm. När fronten senare passerade Finland vid midnatt observerades det även sjösprång längs finska kusten. 

I början av november passerade flera lågtryck med mestadels sydvästliga vindar vilket gjorde att vattenståndet höll sig på en högre nivå på västkusten och omkring det normala på de östra farvattnen. 

Den 11 november rörde sig ett lågtryck in över norra Skandinavien, längs västkusten pressade en sydvästlig vind, på 20 m/s, vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Uddevalla med +74 cm, Kungsvik hade +67 cm och Göteborg +62 cm. 

Även i de norra farvattnen noterades höga vattenstånd denna dag. Kalix hade +63 cm och Ratan +48 cm.

Därefter växte sig ett högtryck in över norra Skandinavien och vattenstånden började att sjunka. Den 23 november var det en ostlig till nordostlig vind över stora delar av Sverige. Månadens lägsta vattenstånd observerades då i Kungsvik med -49 cm. I Kalix sjönk det till -24 cm.
 

December

Julmånaden inleddes med högtrycksbetonat väder med ostliga till nordostliga vindar över landets södra delar. På Östersjön pressades vattnet åt sydväst och den 5 december hade det sjunkit till -36 cm i Stockholm. Även på västkusten observerades låga vattenstånd under denna period. I Kungsvik sjönk det till -54 cm och i Uddevalla till -55 cm.

Den 12–13 befann sig ett lågtryck öster om Sverige och på Bottenviken var det en nordostlig vind som pressade vattnet åt sydväst. I Kalix noterades årets lägsta vattenstånd med -113 cm. Detta var den lägsta decemberobservationen på platsen sedan mätningarna startade där 1974. I Furuögrund sjönk det till -99 cm, vilket var den lägsta decemberobservationen sedan mätningarna startade där 1916.

Den 27 december befann sig ett lågtryck på Norska havet och längs västkusten var det en västlig vind som pressade vattnet in mot kusten. Månadens högsta vattenstånd observerades då i Uddevalla med +79 cm. På nyårsaftonen var det en sydlig vind på Bottenhavet som pressade vattnet norrut. Vid Kalix observerades +72 cm och i Ratan steg det till +54 cm.
 

Diagram Bottenviken - havsvattenstånd 2022
Mycket lågt vattenstånd i Bottenviken kring Lucia. Förstora Bild


*Vattenståndet i denna text anges relativt årets medelvattenstånd, ett teoretiskt beräknat medelvärde för den aktuella platsen. Vattenståndet i SMHIs observationer, prognoser och varningar anges i övrigt relativt Rikets Höjdsystem (RH 2000).