Identifiering av områden med risk för erosion

SMHI:s experter inom hydraulik kan bidra till att identifiera potentiella erosionsområden i vattendrag, sjöar och vid kusten med hjälp av numeriska modeller eller överslagsmässiga kalkyler - allt utifrån era behov och krav på noggrannhet.

Erosionsförhållanden i vattendrag och sjöar kan förändras då vattenflöden och strömförhållanden ändras. Det kan i sin tur påverka stränder och strandnära bebyggelse. Bottnar som tidigare samlat lösa sediment kan förvandlas till erosionsbottnar. Om sedimentet innehåller föroreningar kan dessa gå i suspension och spridas till känsliga områden.

Kan planerad byggnation ge upphov till ny eller förvärrad erosion?

Byggnation i vatten kan leda till ändrade strömförhållanden. På sikt kan ändrade strömförhållanden exempelvis påverka stabiliteten hos pålade konstruktioner genom att bottenmaterial förflyttas.

Med hjälp av numeriska modeller kan SMHI utföra beräkningar av vattennivåer, strömhastigheter och bottenskjuvspänningar samt förändringar av dessa till följd av ändrade förhållanden.

Vid exempelvis byggnation av erosionsskydd eller tryckbankar i ett vattendrag kan det finnas behov av att utreda om dessa kan ge upphov till förändringar som medför ny eller förvärrad erosion i området.

Erosion
Figuren visar exempel på skillnader i krafter mot botten med och utan planerade erosionsskydd för ett visst flöde. I röda och gula områden (positiva värden) ökar krafterna mot botten efter placering av erosionsskydd. Den svarta linjen markerar området där erosionsskydden planeras. Förstora Bild