Professionella tjänster

SMHI erbjuder marknaden ett brett utbud av branschanpassade och kundintegrerade tjänster, för näringsliv och för samhälle. Tjänsterna baseras på erfarenheter och expertkunskaper inom SMHIs samtliga kompetensområden samt samarbeten med externa partners.

Professionella tjänster