Utbildning inom klimat och klimatanpassning

Behöver din organisation fräscha upp sina kunskaper inom klimat? Kanske arbetet med klimatanpassning behöver etableras? Våra klimatexperter stöttar företag, kommuner eller myndigheter med kunskapslyft inom klimat och klimatanpassning. Vi skräddarsyr föreläsningar efter dina önskemål och anpassar utbildningen efter målgruppen som kan vara företag, kommuner eller myndigheter.

Den globala uppvärmningen, dess effekter och konsekvenser väcker frågor i alla samhällssektorer. Klimatförändringen pågår här och nu och kommer fortsätta långt in i framtiden. Hur stor klimatförändringen blir beror på våra utsläpp från och med idag. Parallellt med utsläppsminskningar måste vi även anpassa samhället till att klimatet förändras.

Medvetenheten växer om att vi behöver ta hänsyn till de risker klimatförändringen för med sig då olika beslut fattas. Det gäller exempelvis investeringar i infrastruktur och dimensionering av stora anläggningar. En dialog med våra experter kan öka förståelsen för klimatförändringens orsaker, effekter och konsekvenser. Det ger stöd i arbetet att anpassa och förändra er verksamheten, så att den med högre säkerhet kan klara utmaningarna i det framtida klimatet.

Fokus på er verksamhet

Vi erbjuder utbildningar i klimat och klimatanpassning som utgår från era kunskapsbehov, erfarenheter och intressen. Vi genomför utbildningar som omfattar allt från en timme till flera dagar.

Den vetenskapliga bakgrunden till klimatförändringen och de förväntade effekterna, kopplat till er region eller bransch är grunden i våra utbildningar. Vi presenterar olika klimatfaktorer och hur de kan kopplas till er verksamhet. Våra experter informerar om hur konkreta handlingsplaner och strategier för klimatanpassning kan tas fram. Ni får också en inblick i vilka planeringsunderlag som krävs för att få fram en klimatanpassningsplan.

Utbildningar kan arrangeras på plats hos er, i våra lokaler i Norrköping, eller via videolänk. 

Gedigen kunskap hos våra föreläsare

Alla våra föredragshållare har en naturvetenskaplig bakgrund, några även med samhällsvetenskaplig inriktning. Många av dem arbetar dagligen med klimatfrågan genom att ta fram professionella beslutsunderlag till myndigheter, kommuner och företag.

Varje föreläsare sätter sin egen personliga prägel på budskapet, men engagemanget i klimatfrågan och vår gemensamma framtid är något de alla delar.

SMHI medarbetare klimat