SIMAIR 3 gränssnitt karta ÅDT

SIMAIR

SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper företag, kommuner, luftvårdsförbund och andra aktörer att enkelt utvärdera halterna av luftföroreningar ifrån trafik, industrier och andra källor. Här kan du som är användare logga in i SIMAIR och få aktuell information och vägledning i hur du kan använda verktygen. SIMAIR drivs av SMHI i samverkan med Trafikverket.

Om SIMAIR

Logga in

Om SIMAIR

Logga in

Nyheter

11 april 2024

Basår 2023 till SIMAIR är nu färdigt

Nu lanseras basår 2023 till luftkvalitetssystemet SIMAIR. Bland utvecklingen som gjorts i samband med det nya basåret hittas användning av en ny HBEFA-version med uppdaterade antaganden kring emissionsfaktorer och fordonssammansättning för det lokala trafikbidraget samt en uppdatering av MATCH-modellen som används vid beräkningarna av de regionala och urbana haltbidragen.

08 februari 2024

Anmäl dig till vårens kostnadsfria SIMAIR-kurs

SMHI erbjuder nu en kostnadsfri heldagskurs den 9 april för dig som är intresserad av att lära dig mer om SIMAIR. Systemet är ett webbaserat modelleringsverktyg som hjälper kommuner, luftvårdsförbund, konsulter och andra aktörer att enkelt utvärdera halterna av luftföroreningar vid vägar.

Har du några frågor?

Ansvariga myndigheter

Nyheter

11 april 2024

Basår 2023 till SIMAIR är nu färdigt

Nu lanseras basår 2023 till luftkvalitetssystemet SIMAIR. Bland utvecklingen som gjorts i samband med det nya basåret hittas användning av en ny HBEFA-version med uppdaterade antaganden kring emissionsfaktorer och fordonssammansättning för det lokala trafikbidraget samt en uppdatering av MATCH-modellen som används vid beräkningarna av de regionala och urbana haltbidragen.

08 februari 2024

Anmäl dig till vårens kostnadsfria SIMAIR-kurs

SMHI erbjuder nu en kostnadsfri heldagskurs den 9 april för dig som är intresserad av att lära dig mer om SIMAIR. Systemet är ett webbaserat modelleringsverktyg som hjälper kommuner, luftvårdsförbund, konsulter och andra aktörer att enkelt utvärdera halterna av luftföroreningar vid vägar.

Har du några frågor?

Ansvariga myndigheter

Användarstöd

Läs mer om SIMAIR

Våra andra sidor om luftkvalitet