SIMAIR 3 gränssnitt karta ÅDT

SIMAIR

SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper kommuner, luftvårdsförbund, konsulter och andra aktörer att enkelt utvärdera halterna av luftföroreningar. Här kan du som är användare logga in i SIMAIR och få aktuell information och vägledning i hur du kan använda verktygen. SIMAIR drivs av SMHI i samverkan med Trafikverket.

Om SIMAIR

Logga in

Om SIMAIR

Logga in

Nyheter

17 april 2023

SIMAIR basår 2022 är nu färdigt

Basår 2022 till luftkvalitetssystemet SIMAIR 3 är nu färdigställt och har gjorts tillgängligt för alla användare. I arbetet med det nya basåret har vi bland gjort stora förbättringar av byggnadsdatabasen samt förbättrat metodiken gällande omprojektioner, vilket ökar kvaliteten på bakgrundshalterna nära utsläppskällor.

16 mars 2023

Inbjudan till kostnadsfri SIMAIR-kurs

SMHI erbjuder nu en kostnadsfri heldagskurs den 3 maj för dig som är intresserad av att lära dig mer om SIMAIR. Systemet är ett webbaserat modelleringsverktyg som hjälper kommuner, luftvårdsförbund, konsulter och andra aktörer att enkelt utvärdera halterna av luftföroreningar vid vägar. Med all indata förberedd över hela Sverige så är det ett lättanvänt och kostnadseffektivt verktyg både för kommunens årliga kontroll och uppföljning av luftkvalitet, för arbete med åtgärdsplaner samt vid fysisk detaljplanering.

Har du några frågor?

Ansvariga myndigheter

Nyheter

17 april 2023

SIMAIR basår 2022 är nu färdigt

Basår 2022 till luftkvalitetssystemet SIMAIR 3 är nu färdigställt och har gjorts tillgängligt för alla användare. I arbetet med det nya basåret har vi bland gjort stora förbättringar av byggnadsdatabasen samt förbättrat metodiken gällande omprojektioner, vilket ökar kvaliteten på bakgrundshalterna nära utsläppskällor.

16 mars 2023

Inbjudan till kostnadsfri SIMAIR-kurs

SMHI erbjuder nu en kostnadsfri heldagskurs den 3 maj för dig som är intresserad av att lära dig mer om SIMAIR. Systemet är ett webbaserat modelleringsverktyg som hjälper kommuner, luftvårdsförbund, konsulter och andra aktörer att enkelt utvärdera halterna av luftföroreningar vid vägar. Med all indata förberedd över hela Sverige så är det ett lättanvänt och kostnadseffektivt verktyg både för kommunens årliga kontroll och uppföljning av luftkvalitet, för arbete med åtgärdsplaner samt vid fysisk detaljplanering.

Har du några frågor?

Ansvariga myndigheter

Användarstöd

Våra andra sidor om luftkvalitet