SIMAIR 3 gränssnitt karta ÅDT

SIMAIR

SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper företag, kommuner, luftvårdsförbund och andra aktörer att enkelt utvärdera halterna av luftföroreningar ifrån trafik, industrier och andra källor. Här kan du som är användare logga in i SIMAIR och få aktuell information och vägledning i hur du kan använda verktygen. SIMAIR drivs av SMHI i samverkan med Trafikverket.

Om SIMAIR

Logga in

Om SIMAIR

Logga in

Nyheter

02 oktober 2023

Gör spridningsberäkningar ifrån punktkällor med SIMAIR Område

Den nya modulen SIMAIR Område ersätter SIMAIR Korsning och innebär ny funktionalitet för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna göra yttäckande spridningsberäkningar både ifrån punktkällor och korsningar. Alla nuvarande användare av Korsning får tillgång till den nya funktionaliteten helt utan extra kostnad.

18 september 2023

Nytt scenarioår 2030 till SIMAIR

Idag har ett nytt scenarioår lanserats till luftkvalitetssystemet SIMAIR. Det är nu möjligt att själv göra beräkningar i systemet baserat på de senaste prognoserna om utsläppsförändringar och ändringar i fordonsflottan för år 2030.

Har du några frågor?

Ansvariga myndigheter

Nyheter

02 oktober 2023

Gör spridningsberäkningar ifrån punktkällor med SIMAIR Område

Den nya modulen SIMAIR Område ersätter SIMAIR Korsning och innebär ny funktionalitet för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna göra yttäckande spridningsberäkningar både ifrån punktkällor och korsningar. Alla nuvarande användare av Korsning får tillgång till den nya funktionaliteten helt utan extra kostnad.

18 september 2023

Nytt scenarioår 2030 till SIMAIR

Idag har ett nytt scenarioår lanserats till luftkvalitetssystemet SIMAIR. Det är nu möjligt att själv göra beräkningar i systemet baserat på de senaste prognoserna om utsläppsförändringar och ändringar i fordonsflottan för år 2030.

Har du några frågor?

Ansvariga myndigheter

Användarstöd

Läs mer om SIMAIR

Våra andra sidor om luftkvalitet