SIMAIR 3 gränssnitt karta ÅDT

SIMAIR

SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra regionala aktörer att enkelt utvärdera halterna av luftföroreningar. Här kan du som är användare logga in i SIMAIR och få aktuell information och vägledning i hur du kan använda verktygen. SIMAIR drivs av SMHI i samverkan med Trafikverket.

Om SIMAIR

Om SIMAIR

Logga in

Logga in i SIMAIR 2 (för vissa användare)

Nyheter

21 april 2022

Nu är Simairs basår 2021 tillgängligt

Arbetet med det nya basåret 2021 är nu färdigt och har gjorts tillgängligt för alla användare. Det här är första gången ett basår har producerats direkt för Simair 3, och innebär att du nu också kan göra beräkningar baserat på data för år 2021.

31 januari 2022

Enklare och snabbare analys av luftkvalitet med Simair

Simair är ett webbaserat verktyg där användaren enkelt kan kontrollera luftkvaliteten i sin kommun jämfört med miljökvalitetsnormer. I verktyget går det även att utvärdera scenarier och åtgärder för en renare luft. Nu släpps Simair 3, ett modellsystem som är ett kostnadseffektivt komplement till mätningar. Systemet bygger på en helt ny teknisk plattform och ett nytt gränssnitt som innebär enklare och mer kraftfulla beräkningar.

Har du några frågor?

Ansvariga myndigheter

Nyheter

21 april 2022

Nu är Simairs basår 2021 tillgängligt

Arbetet med det nya basåret 2021 är nu färdigt och har gjorts tillgängligt för alla användare. Det här är första gången ett basår har producerats direkt för Simair 3, och innebär att du nu också kan göra beräkningar baserat på data för år 2021.

31 januari 2022

Enklare och snabbare analys av luftkvalitet med Simair

Simair är ett webbaserat verktyg där användaren enkelt kan kontrollera luftkvaliteten i sin kommun jämfört med miljökvalitetsnormer. I verktyget går det även att utvärdera scenarier och åtgärder för en renare luft. Nu släpps Simair 3, ett modellsystem som är ett kostnadseffektivt komplement till mätningar. Systemet bygger på en helt ny teknisk plattform och ett nytt gränssnitt som innebär enklare och mer kraftfulla beräkningar.

Har du några frågor?

Ansvariga myndigheter

Användarstöd

Våra andra sidor om luftkvalitet