Hållbara vattenresurser

SMHI hjälper dig att få reda på hur mycket vatten det finns att tillgå och nyttja för just din verksamhet. Vi kan ge dig detaljerade underlag om vattenresurser för hela Sverige för att undvika problem med vattenbrist eller översvämningar både nu och i framtidens klimat. Vi ger dig som utredare och beslutsfattare allt från enstaka mätdata till hela analyser och system för övervakning, dimensionering och åtgärdsplanering.

Tjänster inom hållbara vattenresurser

Relaterade tjänster inom hållbara vattenresurser

Verktyg

Forskning

Klimat

Forskning

Klimat