Internationella väderdata och statistiska analyser

SMHI har en omfattande databas som innehåller långa serier av meteorologiska observationer från tusentals internationella stationer. Våra erfarna konsulter och meteorologer kan förse dig med data, statistiska analyser och detaljerade undersökningar utifrån dina behov.
 

SMHI har en lång historia av att observera och analysera klimat. Våra erfarna meteorologer och civilingenjörer förstår olika behov och användningsområden för klimatdata. Vi är specialiserade på lokala klimatstudier baserade på historiska data eller klimatscenarier och relaterade frågor såsom luftkvalitet, vindkomfortstudier för stadsplanering och tjänster för vindkraftssektorn. Genom att låta SMHI föreslå och ta fram statistik för ditt europeiska eller internationella projekt kan du spara både tid och pengar. 

Kontakta oss för mer information
 

Klimat IKEA

Förutom vår databas, med mer än 50 års data från flera hundra stationer i Sverige, har vi också tillgång till långa serier av meteorologiska data från tusentals stationer världen över.. Baserat på dina behov kan vi förse dig med tjänster som sträcker sig från tidsserier av granskad data, frekvens- och varaktighetstabeller och vindrosor till återkomsttidsberäkningar, klimatologiska kartor och omfattande klimatutredningar.