Klimatanalyser

När klimatet förändras behövs nya beslutsunderlag för att hantera risker och bygga ett säkert samhälle. Att anpassa verksamheter till framtidens klimat kan innebära stora utmaningar. Det behövs kunskap om klimatet och dess utveckling men också om hur det påverkar verksamheten. SMHI tar fram skräddarsydda klimatunderlag baserade på den senaste klimatforskningen.

SMHI har lång erfarenhet av att utföra klimatologiska analyser och effektstudier, för såväl offentliga som privata aktörer. Vi erbjuder ett flertal klimatrelaterade produkter baserade på senaste klimatforskning bearbetad för Sverige. Genom att studera flertalet klimatscenarier kan vi utföra avancerade statistiska analyser och tydliggöra osäkerheter i beräkningarna. Vi skräddarsyr både analyser och leveransformat.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa till. 

Strandnära bebyggelse
Bebyggelse nära vatten.

Platsspecifika analyser

Vilka analyser som är relevanta för just dig beror på de lokala förutsättningarna. Vi gör en gemensam bedömning av vilka risker just din verksamhet står inför och samlar kompetenser inom meteorologi, hydrologi och oceanografi för att ta fram ett detaljerat underlag om dagens och framtidens klimateffekter.

Exempel på meteorologiska analyser

  • Temperatur; klimatet blir varmare men temperaturen stiger olika fort i olika delar av Sverige och under olika säsonger. Extrema temperaturer förändras också olika mycket.
  • Värmebölja; Statistik kan användas för att bedöma risken för människors hälsa.
  • Växtsäsongens längd förändras och starten tidigareläggs, vilket framförallt påverkar jord- och skogsbruk.
  • Frekvens och storlek på nederbörd, skyfall och snöfall förändras i ett varmare klimat och kan analyseras utifrån exempelvis återkomsttider.
  • Vind och luftfuktighet är avgörande för dimensionering av byggnader och infrastruktur.
  • Energimått som graddagar för uppvärmning och kylning är relevanta ur energisynpunkt.

Hydrologiska och oceanografiska analyser

Förändrad nederbörd, flöden i vattendrag och havsnivåer i ett framtida klimat påverkar den lokala översvämningsrisken och kan medföra negativa konsekvenser för bland annat bebyggelse och infrastruktur. Läs mer om analyser av översvämning från skyfall, vattendrag eller stigande hav.