Väderprognoser för fjärrvärme och elförbrukning

Det kalla vädret i Sverige medför att värmelasten utgör en större del av energibehovet. För att el- och fjärrvärmebolag ska kunna planera det kommande uppvärmningsbehovet är en tillförlitlig väderprognos helt avgörande. SMHI ger dig träffsäkra prognoser så att du kan känna dig säker på att den värmelastprognos du räknar ut bygger på en så bra väderindata som möjligt. 

SMHI använder en eller flera lokala observationer som är representativa för det område prognosen ska gälla, vilket gör att en prognos med hög träffsäkerhet kan levereras. Med en statistisk efterbearbetning av prognoser får du dessutom vår bästa, mest sannolika prognos.

Produkten innehåller tre prognoser för temperatur:

  • En bästa temperaturprognos
  • En prognos med ett varmast scenario
  • En prognos med ett kallast scenario

På så sätt fångas spridningen och osäkerheten i prognosen. Utöver temperaturprognoserna medföljer även en vindprognos och en globalstrålningsprognos. Standardprodukten sträcker sig fem dygn framåt i tiden och uppdateras varje timme.

SMHI levererar ett intervall för temperaturen som tydliggör den aktuella osäkerheten för varje prognossteg. På så sätt kan du känna dig säker på att den värmelastprognos ni räknar ut bygger på en så bra väderindata som möjligt.

Varje månad skickar vi en verifikationsrapport på föregående månad där vi utvärderar prognosens prestation.

Tilläggspaket för längre framförhållning

För den verksamhet som kräver planering längre fram erbjuds även ett tilläggspaket med temperatur-, vind och strålningsprognoser som sträcker sig så långt som 15 dygn framåt. På det längre tidsperspektivet blir osäkerheterna större och därmed ökar vikten av spridningsintervallet. Tilläggspaketet innehåller dessutom en 45-dygnsprognos för temperatur som hjälper er planera för drift och underhåll av er verksamhet.