Kunskapscentrum för klimatanpassning

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning är spindeln i nätet för utvecklingen av klimatanpassning i Sverige. Det är en mötesplats för olika aktörer som är engagerade i att rusta samhället för ett klimat i förändring. Vi är tvärvetenskapliga och väver samman naturvetenskap med samhällsvetenskap.

Kunskapscentrums uppdrag

Kontakta oss

Kunskapscentrums uppdrag

Kontakta oss