Sommarkväll över mognande vetefält

Kunskapscentrum för klimatanpassning

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning. Centrumet bedrivs i bred samverkan med aktörer inom klimatanpassningsområdet.

På uppdrag av regeringen drivs Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Centrumets roll är att vara en nod för kunskap om klimatanpassning samt att vara en mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

 • Fungerar som en nod för kunskap om klimatanpassning (nätverksbyggande, stötta med expertis, förmedla nyheter, föra dialog, samverka)
   
 • Samlar in kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning (omvärldsbevakning)
 • Utvecklar kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning (sammanställa, bearbeta, analysera)
 • Tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning (driva klimatanpassning.se och kompetensutveckling)

Vad menas med kunskap?

Centrumets arbete med att samla in, utveckla och tillgängliggöra kunskap omfattar främst beslutsunderlag för klimatanpassning, omvandling av forskning till tillämpning, goda exempel, information om riskhantering och information om sårbarhet. 

Klimatanpassning.se-temapuff
Klimatanpassningsportalen

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning driver Klimatanpassningsportalen, som är ett samarbete mellan en rad myndigheter. Portalen är ett stöd för de som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar.

Klimatanpassning på myndigheter

Vad är på gång på myndigheter inom klimatanpassning?

Praktikplatser till våren 2018

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI söker praktikanter till våren 2018. Fokus för arbetet ligger på att utforma beskrivande exempel på klimatanpassningsarbete i Sverige. Sista ansökningsdag 19 november.

Länktips

Kontakta oss

På uppdrag av regeringen drivs Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Centrumets roll är att vara en nod för kunskap om klimatanpassning samt att vara en mötesplats för aktörer i samhällets klimatanpassning.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

 • Fungerar som en nod för kunskap om klimatanpassning (nätverksbyggande, stötta med expertis, förmedla nyheter, föra dialog, samverka)
   
 • Samlar in kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning (omvärldsbevakning)
 • Utvecklar kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning (sammanställa, bearbeta, analysera)
 • Tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning (driva klimatanpassning.se och kompetensutveckling)

Vad menas med kunskap?

Centrumets arbete med att samla in, utveckla och tillgängliggöra kunskap omfattar främst beslutsunderlag för klimatanpassning, omvandling av forskning till tillämpning, goda exempel, information om riskhantering och information om sårbarhet. 

Klimatanpassning.se-temapuff
Klimatanpassningsportalen

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning driver Klimatanpassningsportalen, som är ett samarbete mellan en rad myndigheter. Portalen är ett stöd för de som arbetar med att anpassa samhället till klimatförändringar.

Klimatanpassning på myndigheter

Vad är på gång på myndigheter inom klimatanpassning?

Praktikplatser till våren 2018

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI söker praktikanter till våren 2018. Fokus för arbetet ligger på att utforma beskrivande exempel på klimatanpassningsarbete i Sverige. Sista ansökningsdag 19 november.

Länktips

Kontakta oss