Istjänsten på SMHI

Istjänsten på SMHI ansvarar för att tillhandahålla nulägesinformation om havsisen i svenska farvatten. På istjänsten jobbar både oceanografer och meteorologer som specialiserat sig på havsis.

Under issäsongen, som brukar vara från november till maj, analyserar personalen på istjänsten isen och ytvattentemperaturen i Östersjön, Vänern och för isläget även Mälaren. Analysen presenteras på hemsidan i beskrivande kartor och rapporter. Utöver islägesanalysen görs även prognoser på isutbredning och isdrift som skickas till andra samverkande myndigheter samt ett antal kommersiella kunder.

SMHIs istjänst är även inblandad i en rad internationella samarbeten inom havsisområdet, samt tillhandahåller expertkompetens vid olika utredningar där isförhållandena har betydelse. Istjänsten förvaltar ett viktigt klimathistoriskt arkiv och medverkar i projekt inom allt från klimatforskning till fjärranalys.

Iskartor och israpporter är tillgängliga för allmänheten.

Kundanpassade isprognoser

För kundanpassade isprognoser som professionell tjänst, kontakta oss direkt ice@smhi.se