Sverige

Här visas statistik för prognosers träffsäkerhet. Statistiken är uppdelad per månad. Träffsäkerheten för en prognos beräknas genom att jämföra prognos mot observation. Träffsäkerheten beräknas vid ca 180 mätstationer i Sverige och för två prognostillfällen per dygn, kl 08 och 20.