Bli vår nya observatör!

Är du noggrann och väderintresserad? Då kan du vara precis den vi söker som vår nya observatör.

Om observatörsuppdraget

Arbetet kräver noggrannhet och intresse för väder.

SMHI står för utrustning och svarar för instruktioner och utbildning som behövs för att göra observationer.

Som observatör behöver du äga mark för uppställning av SMHIs mätutrustning och den behöver uppfylla våra meteorologiska krav. Detta innebär bland annat att mätplatsen inte får påverkas av att hus eller träd står för nära.

Nederbördsstation

Arbetet går ut på att dagligen utföra snödjupsmätning och nederbördsmätning samt att digitalt rapportera in observationen till SMHI. Nederbördsmätaren består av en stolpe och på toppen av denna monteras ett vindskydd. I detta vindskydd placerar man sedan en nederbördskanna. Uppgifterna ska också journalföras i en egen dagbok.

Temperatur och nederbördsstation

Förutom samma förutsättningar och uppgifter som för en nederbördsstation tillkommer mätning av temperatur. Rapportering för detta sker kl 07 och 19 (kl 08 och 20 sommartid).

För temperaturmätning placeras en givare på lämplig plats och en kabel dras in till huset. Inne i huset sätts ett åskskydd och själva avläsningsdosan upp.

Isobservatör

Som isobservatör hos SMHI bidrar du till ett ovärderligt dataarkiv för att bättre förstå klimatförändringarna.
Istjänsten på SMHI är beroende av isobservationer för att kunna skapa produkter så som iskartan som är ett värdefullt planeringsunderlag för sjöfarten. I arbetet ingår att utföra en istjockleksmätning, mot kompensation, en gång i veckan under vintersäsongen.
Av säkerhetsskäl utförs  mätningen alltid av två personer.

För att mätningen ska vara representativ för ett större område är det önskvärt att mätplatsen ligger öppet en bit ut från kusten, på djupare vatten.

Isläggning/Islossning

Arbetet går ut på att 2 gånger per år rapportera in uppgifter om isläggning och islossning från sjön. Som observatör bidrar du då till att upprätthålla långa klimatserier med datum om isläggning och islossning.
I ett förändrat och varmare klimat är dessa uppgifter mycket viktiga.

Med fördel bor du eller passerar sjön regelbundet.

Intresseanmälan

Om din ort finns med i formuläret nedan och du är intresserad av att bli vår nya observatör, fyll då i formuläret och skicka in. Anmälan är inte bindande utan vi kontaktar dig för att berätta mer om uppgiften.

Vi tar endast emot intresseanmälningar till de orter som finns tillgängliga i formuläret.

Ansök till väderobservatör

Jag äger mark för uppställning av mätutrustning

Frivilligt

Frivilligt

Frivilligt

Frivilligt

Frivilligt

Frivilligt

Frivilligt