Bli vår nya väderobservatör!

Är du noggrann, väderintresserad och har möjlighet att mäta snödjup och  nederbörd samt ev. temperatur varje dag? Då kan du vara precis den vi söker som vår nya väderobservatör.

Om observatörsuppdraget

Arbetet kräver noggrannhet och intresse för väder. Som observatör behöver du äga mark för uppställning av SMHIs mätutrustning.
Observationsplatsen behöver uppfylla våra meteorologiska krav. Detta innebär bland annat att mätplatsen inte får påverkas av att hus eller träd står för nära.

SMHI står för utrustning och svarar för instruktioner och utbildning som behövs för att göra observationer.

Arvodet för detta ligger generellt mellan 9700 och 14 000 kr per år, beroende på vilka parametrar man mäter.

Nederbördsstation

Arbetet går ut på att dagligen kl 07 (kl 08 sommartid) utföra snödjupsmätning och nederbördsmätning samt att digitalt rapportera in observationen till SMHI. Nederbördsmätaren består av en stolpe och på toppen av denna monteras ett vindskydd. I detta vindskydd placerar man sedan en nederbördskanna.
Uppgifterna ska också journalföras i en egen dagbok.

Temperatur och nederbördsstation

Förutom samma uppgifter som för en nederbördsstation tillkommer mätning av temperatur. Rapportering för detta sker kl 07 och 19 (kl 08 och 20 sommartid).

För temperaturmätning placeras en givare på lämplig plats och en kabel dras in till huset. Inne i huset sätts ett åskskydd och själva avläsningsdosan upp.

Om din ort finns med i formuläret nedan och du är intresserad av att bli vår nya väderobservatör, fyll då i formuläret och skicka in. Anmälan är inte bindande utan vi kontaktar dig för att berätta mer om uppgiften.

Vi tar endast emot intresseanmälningar till de orter som finns tillgängliga i formuläret.

Ansök till väderobservatör