Väderdata och statistik

Oavsett om du har behov av data från Sverige eller resten av världen kan SMHI hjälpa dig att skräddarsy individuella leveranser genom att extrahera, tolka och bearbeta data. Vi gör de bedömningar som krävs och står för kvalitetsgranskning så att du får ett så bra statistiskt underlag som möjligt.

Att använda SMHIs väder- och vattendata på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt förutsätter ofta kunskap inom naturvetenskap, statistik och databearbetning. Våra medarbetare är experter inom klimatologi och statistik och har lång erfarenhet av att ge råd till olika verksamheter om val av mätstation och tidsperiod, kvalitetsmärkning och homogenitet.

Vi sammanställer data på ett sätt som ger maximal nytta för dig.

Kontakta oss för mer information!

Anpassade dataleveranser

På SMHIs nedladdningssida för öppna data kan du fritt hämta data, men de är begränsade till vissa format och urval. Behöver du data för en specifik period eller i ett annat format, så kan våra konsulter hjälpa dig med det.

Vi kan även sätta upp abonnemang på regelbundna dataleveranser direkt till din e-post med rätt parametrar och mätstationer till en låg kostnad.

Väderintyg

I ett försäkrings- eller rättsligt ärende ställs höga krav på säkra och oberoende underlag. Våra meteorologer kan ta fram lämplig statistik och skriva intyg.

Frekvensanalyser och månadstabeller

Det är ofta intressant att veta hur temperaturen och nederbörden varierar över året. En frekvenstabell visar antal observationer, medel-, maximi- och minimivärden per månad eller i förhållande till en annan parameter.

Månadstabellen är en månadsvis sammanställning av uppmätta värden för en station i pdf-format, inklusive månadsstatistik som medel-, maximi- och minimivärden, frekvenser och refererat till normalt väder.

Internationella data

Vi har även tillgång till andra nationella väderinstituts observationer över hela världen. Genom att låta oss föreslå och ta fram granskad statistik för er nya etablering eller projektering får ni bästa tillgängliga underlag och sparar mycket tid.