Färgkod
Extremt lågt
Mycket under normalt
Under normalt
Nära normalt
Över normalt
Mycket över normalt
Extremt högt