Magnus är konsult inom meteorologi

Magnus vid kontorsarbetsplats med visualiseringar på datorskärmen.
Foto SMHI/Henrik Perfect

Om Magnus

  • Jobbar som: Meteorolog inom konsultverksamheten
  • Började på SMHI: år 2000
  • Utbildning: Fil. Mag. Meteorologi (matematiskt-naturvetenskapligt program med meteorologiinriktning)

Hur kom det sig att du blev meteorolog?

Jag tycker att det är roligt att jobba med väder, det är något som alla har en relation till.

När jag skulle välja utbildning efter gymnasiet kände jag att jag var intresserad av matematik och fysik. Samtidigt är många fysikämnen rätt teoretiska och lite svåra att greppa, medan meteorologi handlar om något som vi alla ser och upplever i vår vardagen.

Berätta om ditt jobb!

Idag jobbar jag som konsult med olika typer av projekt som har med klimat och meteorologi att göra. Det kan vara alltifrån att genomföra utredningar om hur ett extremväder skulle kunna påverka ett kärnkraftverk, till att analysera hur vindmiljön kommer att bli i en stadsdel som ska byggas. Dessa beslutsunderlag är viktiga för exempelvis bygg- och fastighetsföretag och kommuner.

Jag har tidigare jobbat både som prognosmeteorolog och flygmeteorolog.

Vad utmärker SMHI som arbetsplats?

Det är tydligt att de flesta som jobbar på SMHI är intresserade av naturen och naturvetenskap. Här jobbar många människor som har väldigt mycket kunskap inom SMHIs kärnområden. Folk här också hjälpsamma och jag har många roliga kollegor.