Så här söker du jobb på SMHI

För att söka jobb hos oss fyller du i ett ansökningsformulär och bifogar efterfrågade bilagor. Oftast tar det bara ett par minuter. På sidan lediga jobb hittar du alla de tjänster som vi annonserar just nu.

Se aktuella annonser för lediga tjänster på SMHI

Ansök på webben

När du hittar ett jobb du vill söka klickar du på knappen "Ansök" i annonsen. Fyll i dina personuppgifter, besvara eventuella frågor samt bifoga cv, ett personligt brev och eventuellt andra efterfrågade handlingar. Du måste också samtycka till registrering av dina personuppgifter innan du kan gå vidare.

Så behandlar vi dina personuppgifter när du söker jobb  hos oss

Klicka sedan på "Registrera" för att skicka in din ansökan. Du får bekräftelse på att vi tagit emot din ansökan via e-post.

Observera att din ansökan måste vara registrerad senast klockan 23.59 på angiven sista ansökningsdag.

Om du behöver uppdatera ansökan

Det är viktigt att dina uppgifter är aktuella och riktiga, inte minst dina kontaktuppgifter för att vi ska kunna kontakta dig under rekryteringen. Du kan själv uppdatera din ansökan fram tills att ansökningstiden går ut.

Klicka på knappen "Ansök" i annonsen igen och fyll i samma e-postadress som du använde vid första tillfället du ansökte om tjänsten. Fyll sedan i alla övriga uppgifter och gör de uppdateringar du önskar samt bifoga eventuellt uppdaterade dokument. Din ansökan kommer därmed att uppdateras med denna information.

Om ansökningstiden har gått ut eller om du stöter på tekniska problem tar du kontakt med den HR-specialist som anges i annonsen. 

Ansöka via registrator

För att underlätta och effektivisera vår rekryteringsprocess ser vi helst att du ansöker enligt instruktionerna ovan. Vill du hellre, så går det att skicka din tjänsteansökan i vanligt brev till Registrator, SMHI, 601 76 Norrköping.

Urval och intervjuer

När ansökningstiden har gått ut genomför vi ett urval och kallar sedan de personer vi vill träffa till en intervju. Under intervjun får vi möjlighet att få en djupare bild av den sökande och dess erfarenheter, samtidigt som den sökande kan få en tydligare bild av tjänsten och SMHI.

Intervjun sker vanligtvis på placeringsorten men kan även komma att ske digitalt. Ofta genomförs också en andra intervju och vid vissa fall kan du även få lösa en uppgift inom arbetsområdet. Efter intervjuerna genomförs referenstagning innan beslut om anställning tas.

Om registrering enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

När du söker jobb eller praktik registreras och lagras dina personuppgifter i vår rekryteringsdatabas. Personuppgifterna behandlas enligt dataskyddsförordningens bestämmelser och kommer bara att användas för rekryteringsändamål och statistisk uppföljning. Ansökningshandlingar och eventuellt ytterligare information som du lämnar i samband med intervju sparas i två år i enlighet med bestämmelser i Riksarkivets författningssamling (RA-FS) 2004:1 och 2012:3. Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras.

Dina uppgifter blir tillgängliga för de medarbetare som arbetar med rekrytering; HR och rekryterande chef och eventuellt fackliga representanter samt sakkunniga i den tjänst du söker. De uppgifter du lämnar är offentliga. I enlighet med offentlighetsprincipen måste de därför lämnas ut vid en eventuell begäran.

SMHI är personuppgiftsansvarig och kommer att behandla dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) bestämmelser. Personuppgifterna kommer bara att användas för rekryteringsändamål och statistisk uppföljning. All statistik är avidentifierad. Företaget ReachMee är leverantör av systemet som innehåller rekryteringsdatabasen och SMHI anlitar dem därmed som ett så kallat personuppgiftsbiträde.

För att vi ska kunna behandla din ansökan behöver vi ditt samtycke. Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter.

Vi behandlar följande personuppgifter

  • Namn
  • Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer, adress
  • Eventuella svar på urvalsfrågor i ansökningsformuläret
  • CV
  • Personligt brev
  • Övriga bifogade filer (ex. betyg)

Information om vilka personuppgifter som SMHI behandlar om dig i rekryteringsdatabasen lämnas efter skriftlig och undertecknad ansökan ställd till: SMHI, 601 76 Norrköping.