Blixtar i moln

Blogg: Väderleken

Aktuellt om väderläget, tillståndet i hav, sjöar och vattendrag.

Vad är Grönlandsblockering?

Redan för flera hundra år sedan noterades att perioder med ovanligt kallt vinterväder i Skandinavien tenderar att sammanfalla med perioder med ovanligt milt vinterväder på Grönland. Detta dokumenterades till exempel i dagboksanteckningar av den danska missionären Hans Egede Saabye under hans vistelse på Grönland under åren 1770-1778. Motsvarande mönster kan vi notera även idag, i de aktuella prognoserna.

Ovanligt lite snö i delar av Jämtlandsfjällen

Större delen av Norrland är nu snötäckt men på de allra flesta håll är det ett tunt snötäcke. När vi nu fått in data för november kan vi konstatera att delar av Jämtlandsfjällen haft en ovanligt snöfattig novembermånad. Med snöfattig avser jag i det här sammanhanget månadens maximisnödjup.

Inte en enda höststorm, inte ens en halv

För andra året i rad har det inte varit någon storm i svenska farvatten under hösten. Nu under hösten 2022 har medelvinden inte ens nått upp till gränsen för det som tidigare kallades halv storm.

Dags för mörker igen längst i norr

Uppe vid Sveriges nordligaste punkt Treriksröset går solen varje år den 30 november ner för sista gången under året innan den återvänder kring den 12 januari. I år inträffar solnedgången klockan 11:51 på onsdag. Därefter råder polarnatt resten av året. 

Flera nya rekord för hösten när sommaren sa farväl

Som nog de flesta märkt har den meteorologiska sommaren tagit farväl av oss. Sedan den 15 november råder antingen meteorologisk höst eller vinter i landet. Därmed står sig det svenska rekorddatumet 19 november från 2015 vid Skillinge och Utklippan för när hösten anlänt senast vid en svensk station.

Säsongens första "snösmocka"

Det svänger snabbt i vädret för närvarande, framför allt i södra Sverige. Förra helgen var det värmerekord för årstiden, något som den gångna helgen förbyttes i kraftigt snöfall över Östersjölandskapen. Ordet "snösmocka" är inget officiellt och väldefinierat uttryck. Men eftersom det flitigt använts i massmedia tog jag mig friheten att göra det också.

Upp- och nervända (fjäll)världen

I torsdagsmorse den 17 november var det -20° i Nikkaluokta och +5° i Tarfala cirka 20 km därifrån. Vi har fått frågor om detta och man kunde nästan tro att det var mätfel hos någon av stationerna. Men det finns en naturlig förklaring.

Mätning av lågflöden – inte alltid trivialt

Sommarens låga vattennivåer har hållit i sig i många vattendrag i södra Sverige. Detta kan du undersöka närmare  genom att hämta data från någon av SMHIs observationer via Vattenwebb. I detta inlägg vill vi flagga för att data kan ha en lägre noggrannhet vid lågflöden jämfört mot normala vattenflöden. Det är värt att känna till så att du använder data rätt.

Rekordmilt för att vara den 12 november

I lördags den 12 november var det ovanligt för att inte säga extremt milt för årstiden i framför allt södra och mellersta delen av Sverige. Lokala värmerekord för hela november månad registrerades upp till södra Västerbotten.

150 år sedan Backafloden – katastrofen som ödelade Skånes kust

Snö och hård storm under natten”. Så lyder den sakliga och kortfattade noteringen i den meteorologiska dagboken vid Ystad Fyrinrättning för den 13 november 1872. Den som på onsdagskvällen med sirlig piktur skrev detta, jämte noteringar om väder och vattenstånd, var Oskar Enebuske, fyrmästare vid Ystad fyr. De torra faktauppgifterna förmedlar ändå en inblick i förhållandena vid den största naturkatastrof som drabbat Östersjön i historisk tid.