Luftkvalitet 1 (temabild)

Luftkvalitet

SMHI har en bred verksamhet inom luftmiljöområdet. Vi bedriver forskning om de processer som påverkar spridningen av luftföroreningar, och tillhandahåller system och konsulttjänster för bedömning och övervakning av luftkvaliteten. Den här temasidan samlar SMHIs verksamhet som rör luftkvalitet.

AKTUELLT

26 oktober 2020

Systemutvecklare/naturvetenskaplig programmerare med intresse för luftmiljö

SMHI har en av Sveriges ledande konsultgrupper inom luftmiljö. Till den gruppen söker vi nu en systemutvecklare eller vetenskaplig programmerare med intresse för luftmiljö.

02 oktober 2020

Forskning tillför kunskap till lokalt klimatanpassningsarbete

Ett förändrat klimat med mer extremt väder ökar risken för naturolyckor om samhället inte förbereds för de nya förhållandena. Hur använder kommuner och andra intressenter ny forskning i sin …

Professionella tjänster

Forskning

Nyhetsbrev

Datavärdskap för luftkvalitet

Referenslaboratoriet för tätortsluft

Miljöövervakning

Luftföroreningar och klimatet

Utbildning

AKTUELLT

26 oktober 2020

Systemutvecklare/naturvetenskaplig programmerare med intresse för luftmiljö

SMHI har en av Sveriges ledande konsultgrupper inom luftmiljö. Till den gruppen söker vi nu en systemutvecklare eller vetenskaplig programmerare med intresse för luftmiljö.

02 oktober 2020

Forskning tillför kunskap till lokalt klimatanpassningsarbete

Ett förändrat klimat med mer extremt väder ökar risken för naturolyckor om samhället inte förbereds för de nya förhållandena. Hur använder kommuner och andra intressenter ny forskning i sin …

Professionella tjänster

Forskning

Nyhetsbrev

Datavärdskap för luftkvalitet

Referenslaboratoriet för tätortsluft

Miljöövervakning

Luftföroreningar och klimatet

Utbildning