Guider och verktyg

Nyheter

28 november 2023

Nytt vägledningsdokument för modellering vid framtagande av åtgärdsprogram

Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas i en kommun, ska kommunen underrätta Naturvårdsverket som meddelar behov av att åtgärdsprogram tas fram. I åtgärdsprogrammet ska luftkvaliteten kartläggas och åtgärder utformas som leder till att föroreningshalterna sänks under normerna. Modellering är ett nödvändigt verktyg för att få fram underlag och information om luftföroreningssituationen, och det är även ett stöd vid val av åtgärder. Reflab – modeller har därför tagit fram en vägledning i hur modeller kan användas vid framtagandet av åtgärdsprogram.

21 november 2023

Nytt vägledningsdokument för vedeldning

Småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. Reflab – modeller har nu tagit fram ett vägledningsdokument som kommuner kan använda sig utav för att uppskatta om vedeldningen är ett problem eller inte i sin kommun.

Se fler nyheter i nyhetsarkivet

Läs mer

Nyheter

28 november 2023

Nytt vägledningsdokument för modellering vid framtagande av åtgärdsprogram

Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas i en kommun, ska kommunen underrätta Naturvårdsverket som meddelar behov av att åtgärdsprogram tas fram. I åtgärdsprogrammet ska luftkvaliteten kartläggas och åtgärder utformas som leder till att föroreningshalterna sänks under normerna. Modellering är ett nödvändigt verktyg för att få fram underlag och information om luftföroreningssituationen, och det är även ett stöd vid val av åtgärder. Reflab – modeller har därför tagit fram en vägledning i hur modeller kan användas vid framtagandet av åtgärdsprogram.

21 november 2023

Nytt vägledningsdokument för vedeldning

Småskalig vedeldning bidrar till utsläpp av luftföroreningar som är skadliga för både människors hälsa och för miljön. Reflab – modeller har nu tagit fram ett vägledningsdokument som kommuner kan använda sig utav för att uppskatta om vedeldningen är ett problem eller inte i sin kommun.

Se fler nyheter i nyhetsarkivet

Läs mer

Kontakt

Ställ en fråga direkt till oss

Ansvariga myndigheter

Reflab ansvariga myndigheter

Ställ en fråga direkt till oss

Ansvariga myndigheter

Reflab ansvariga myndigheter

Relaterade sidor om luftkvalitet