Guider

Nyheter

02 maj 2022

Välj rätt modelltyp för luftkvalitetsberäkningar i tätortsmiljö

Reflab – modeller har nu tagit fram en vägledning som stöd i valet av modelltyp vid beräkningar av luftkvalitet i tätortsmiljöer.

16 februari 2022

Nordiskt möte om luftkvalitet/Nordic meeting on air quality

I december bjöd SMHI in till ett nordiskt samarbetsmöte för att för att få mer kännedom om hur våra grannländer hanterar olika frågor om luftkvalitet och luftkvalitetsmodellering.  Ett möte som blev väldigt uppskattat.

Nyhetsarkiv

Nyheter

02 maj 2022

Välj rätt modelltyp för luftkvalitetsberäkningar i tätortsmiljö

Reflab – modeller har nu tagit fram en vägledning som stöd i valet av modelltyp vid beräkningar av luftkvalitet i tätortsmiljöer.

16 februari 2022

Nordiskt möte om luftkvalitet/Nordic meeting on air quality

I december bjöd SMHI in till ett nordiskt samarbetsmöte för att för att få mer kännedom om hur våra grannländer hanterar olika frågor om luftkvalitet och luftkvalitetsmodellering.  Ett möte som blev väldigt uppskattat.

Nyhetsarkiv

Kontakta oss gärna

Ansvariga myndigheter

Loggor för myndigheter inom Referenslaboratorium

Kontakta oss gärna

Ansvariga myndigheter

Loggor för myndigheter inom Referenslaboratorium