Nyheter

12 december 2018

Det händer på webbplatsen - bl.a. finns nu fler modellbeskrivningar

Reflab - modeller arbetar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen. Exempelvis har under året tillkommit tre nya modellbeskrivningar.

04 maj 2018

VOSS – ett fritt verktyg för kommuners inledande kartläggning och objektiva skattning av luftkvalitet

Alla kommuner ska ha koll på sin luftkvalitet. I de fall det var länge sedan kommunen kontrollerade luftkvaliteten, eller om det inte har gjorts tidigare, ska en inledande kartläggning genomföras. Reflab-modeller har nu på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram ett verktyg som kan vara till hjälp för kommunerna i det arbetet, eller vid s.k. objektiv skattning. Verktyget kan tillämpas för de två mest frekventa luftförororeningarna, kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10).

Nyhetsarkiv

Nyheter

12 december 2018

Det händer på webbplatsen - bl.a. finns nu fler modellbeskrivningar

Reflab - modeller arbetar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen. Exempelvis har under året tillkommit tre nya modellbeskrivningar.

04 maj 2018

VOSS – ett fritt verktyg för kommuners inledande kartläggning och objektiva skattning av luftkvalitet

Alla kommuner ska ha koll på sin luftkvalitet. I de fall det var länge sedan kommunen kontrollerade luftkvaliteten, eller om det inte har gjorts tidigare, ska en inledande kartläggning genomföras. Reflab-modeller har nu på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram ett verktyg som kan vara till hjälp för kommunerna i det arbetet, eller vid s.k. objektiv skattning. Verktyget kan tillämpas för de två mest frekventa luftförororeningarna, kvävedioxid (NO2) och partiklar (PM10).

Nyhetsarkiv

Kontakta oss gärna

Ansvariga myndigheter

Loggor för myndigheter inom Referenslaboratorium

Kontakta oss gärna

Ansvariga myndigheter

Loggor för myndigheter inom Referenslaboratorium