Tillgänglighetsredogörelse för Referenslaboratorium luftkvalitet - modeller

SMHI står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur smhi.se/reflab uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Närmare beskrivning av innehåll som inte är tillgängligt

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från smhi.se/reflab som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta SMHIs registratur via e-post.

Skicka e-post till registrator@smhi.se

Du kan också ringa SMHIs kundtjänst på telefon 011-495 82 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Våra redaktörer publicerar och ändrar innehåll kontinuerligt, så enstaka sidor kan ha brister som inte har upptäckts.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Det går ej att använda tangentbordet för att navigera till formulär för att kontakta sidansvarig i artikelfoten på vissa sidor. [WCAG 2.1.1 (A)]
  • Enstaka ord och fraser på engelska är inte taggade som engelska i koden. [WCAG3.1.2 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Texten i sidhuvudet blir delvis skymd när texten är förstorad till 200%. [WCAG 1.4.4 (AA)]
  • Färgen för fokusmarkering har för låg kontrast mot vit bakgrund. [WCAG 1.4.11 (AA)]
  • Det går ej att använda tangentbordet för att navigera till formulär för att kontakta sidansvarig i artikelfoten på vissa sidor. [WCAG 2.1.1 (A)]

Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • Färgen för fokusmarkering har för låg kontrast mot vit bakgrund. [WCAG 1.4.11 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Det går ej att använda tangentbordet för att navigera till formulär för att kontakta sidansvarig i artikelfoten på vissa sidor. [WCAG 2.1.1 (A)]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av smhi.se/reflab

Senaste bedömningen gjordes den 16 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 september 2020.