Tillgänglighetsredogörelse för Lathund för klimatanpassning

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) står bakom webbplatsen Lathund för klimatanpassning. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Lathund för klimatanpassning uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Närmare beskrivning av innehåll som inte är tillgängligt

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från smhi.se/lathund-for-klimatanpassning som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta SMHIs registratur via e-post.

Skicka e-post till registrator@smhi.se

Du kan också ringa SMHIs kundtjänst på telefon 011-495 82 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Våra redaktörer publicerar och ändrar innehåll kontinuerligt, så enstaka sidor kan ha brister som inte har upptäckts.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Alla filmer har inte ett fullgott alternativ i text. [WCAG 1.2.1 (A)]
  • Problem vid användning med nedsatt synförmåga
  • Alla filmer har inte ett fullgott alternativ i text. [WCAG 1.2.1 (A)]
  • Texten i sidhuvudet blir delvis skymd när texten är förstorad till 200%. [WCAG 1.4.4 (AA)]
  • Färgen för fokusmarkering har för låg kontrast mot vit bakgrund. [WCAG 1.4.11 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • Färgen för fokusmarkering har för låg kontrast mot vit bakgrund. [WCAG 1.4.11 (AA)]

Problem vid användning utan hörsel

  • Alla filmer har inte ett fullgott alternativ i text. [WCAG 1.2.1 (A)]
  • På webbplatsen finns enstaka filmer utan undertexter eller med öppna undertexter (open captions). [WCAG 1.2.2 (A)]

Problem vid användning med nedsatt hörsel

  • Alla filmer har inte ett fullgott alternativ i text. [WCAG 1.2.1 (A)]
  • På webbplatsen finns enstaka filmer utan undertexter eller med öppna undertexter (open captions). [WCAG 1.2.2 (A)]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Lathund för klimatanpassning

Senaste bedömningen gjordes den 17 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.