Tillgänglighetsredogörelse Portal datavärdskap för luftkvalitet

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur datavardluft.smhi.se/portal/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Närmare beskrivning av innehåll som inte är tillgängligt

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Portal datavärdskap för luftkvalitet som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta SMHIs registratur via e-post.

Skicka e-post till registrator@smhi.se

Du kan också ringa SMHIs kundtjänst på telefon 011-495 82 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. 

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Radioknappar för "Alla", "Överskrider MKN", "Överskrider miljömålet" saknar fieldset. [WCAG 1.3.1 (A)

 • Rensa-knappen är ologiskt placerad, borde flyttas ner på sidan. [WCAG 1.3.2 (A)
 • Otydlig skillnad mellan färgerna, se till exempel överskridanden av MKN och miljömål. [WCAG 1.4.1 (A)
 • Det tar lång tid att filtrera genom tabbning. Ge möjlighetan att hoppa mellan filteringsparametrar och när man har gjort val ska den inte börja om från början. Det går inte alltid att få information från "i". Detta kan lösas genom att göra en knapp som ersätter hover. [WCAG 2.1.1 (A)]
 • När man tabbar sig fram till rensaknappen så ger en skärmläsare fel beskrivning. Som nämnt tidigare är rubrikhierarkin fel. [WCAG 2.4.1 (A)]
 • Man vet inte vad som laddas ner eller visas. Även svårare att förstå när man använder skärmläsare. Tydligare text på knappen måste förtydligas och tala om vilket format som laddas ner. T.ex. "ladda ner all data" och "ladda ner data som csv". [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Omöjligt för skärmläsare att läsa sidan. Vilket utesluter vissa användare. H1 måste finnas. Och rubriker ska användas i rätt ordning. [WCAG 2.4.6 (AA)]
 • Färgkontrasten vid fokus på färgade element är dålig. [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • För att hjälpmedel ska använda rätt språk måste lang-attributet vara satt till det språk som sidan använder. Sätt lang till "sv". [WCAG 3.1.1 (A)]
 • Sätt språk till "en" där texten är på engelska. [WCAG 3.1.2 (AA)]
 • Det saknas en "töm-knapp" för län och kommun för enhetlighetens skull. [WCAG 3.2.2 (A)]
 • Det är inte alltid samma ordning mellan filtreringsparametrar I de olika flikarna, vilket kan förvirra användaren. [WCAG 3.2.3 (AA)]
 • Sidan följer inte SMHIs formspråk och design. [WCAG 3.2.4 (AA)]
 • Det saknas beskrivning för hur val ska göras i respektive tabell. [WCAG 3.3.2 (A)]
 • Hjälpmedel får ingen information om vad som finns i kolumnen, vilket behöver åtgärdas genom att lägga till rubriker. [WCAG 4.1.1 (A)]
 • Hjälpmedel ska kunna meddela att ett resultat har skapats, det görs inte I dagsläget. [WCAG 4.1.3 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Otydlig skillnad mellan färgerna, se till exempel överskridanden av MKN och miljömål. [WCAG 1.4.1 (A)
 • I navigeringsmenyn längst upp är kontrasten låg. [WCAG 1.4.3 (AA)
 • Vid förstoring av text skyms ibland andra element. [WCAG 1.4.4 (AA)]
 • Vid förstoring av text skyms ibland andra element. [WCAG 1.4.10 (AA)]
 • Vid förstoring av text skyms ibland andra element. [WCAG 1.4.12 (AA)]
 • Det tar lång tid att filtrera genom tabbning. Ge möjlighetan att hoppa mellan filteringsparametrar och när man har gjort val ska den inte börja om från början. Det går inte alltid att få information från "i". Detta kan lösas genom att göra en knapp som ersätter hover. [WCAG 2.1.1 (A)]
 • När man tabbar sig fram till rensaknappen så ger en skärmläsare fel beskrivning. Som nämnt tidigare är rubrikhierarkin fel. [WCAG 2.4.1 (A)]
 • Man vet inte vad som laddas ner eller visas. Även svårare att förstå när man använder skärmläsare. Tydligare text på knappen måste förtydligas och tala om vilket format som laddas ner. T.ex. "ladda ner all data" och "ladda ner data som csv". [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Omöjligt för skärmläsare att läsa sidan. Vilket utesluter vissa användare. H1 måste finnas. Och rubriker ska användas i rätt ordning. [WCAG 2.4.6 (AA)]
 • Färgkontrasten vid fokus på färgade element är dålig. [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Det saknas en "töm-knapp" för län och kommun för enhetlighetens skull. [WCAG 3.2.2 (A)]
 • Det är inte alltid samma ordning mellan filtreringsparametrar I de olika flikarna, vilket kan förvirra användaren. [WCAG 3.2.3 (AA)]
 • Sidan följer inte SMHIs formspråk och design. [WCAG 3.2.4 (AA)]
 • Det saknas beskrivning för hur val ska göras i respektive tabell. [WCAG 3.3.2 (A)]
 • Hjälpmedel ska kunna meddela att ett resultat har skapats, det görs inte I dagsläget. [WCAG 4.1.3 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Otydlig skillnad mellan färgerna, se till exempel överskridanden av MKN och miljömål. [WCAG 1.4.1 (A)
 • I navigeringsmenyn längst upp är kontrasten låg. [WCAG 1.4.3 (AA)
 • Hjälpmedel ska kunna meddela att ett resultat har skapats, det görs inte I dagsläget. [WCAG 4.1.3 (AA)]

Problem vid användning utan hörsel

 • Hjälpmedel ska kunna meddela att ett resultat har skapats, det görs inte I dagsläget. [WCAG 4.1.3 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Hjälpmedel ska kunna meddela att ett resultat har skapats, det görs inte i dagsläget. [WCAG 4.1.3 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det tar lång tid att filtrera genom tabbning. Ge möjlighetan att hoppa mellan filteringsparametrar och när man har gjort val ska den inte börja om från början. Det går inte alltid att få information från "i". Detta kan lösas genom att göra en knapp som ersätter hover. [WCAG 2.1.1 (A)]
 • När man tabbar sig fram till rensaknappen så ger en skärmläsare fel beskrivning. Som nämnt tidigare är rubrikhierarkin fel. [WCAG 2.4.1 (A)]
 • Man vet inte vad som laddas ner eller visas. Även svårare att förstå när man använder skärmläsare. Tydligare text på knappen måste förtydligas och tala om vilket format som laddas ner. T.ex. "ladda ner all data" och "ladda ner data som csv". [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Omöjligt för skärmläsare att läsa sidan. Vilket utesluter vissa användare. H1 måste finnas. Och rubriker ska användas i rätt ordning. [WCAG 2.4.6 (AA)]
 • Färgkontrasten vid fokus på färgade element är dålig. [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Det saknas en "töm-knapp" för län och kommun för enhetlighetens skull. [WCAG 3.2.2 (A)]
 • Hjälpmedel ska kunna meddela att ett resultat har skapats, det görs inte I dagsläget. [WCAG 4.1.3 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Hjälpmedel ska kunna meddela att ett resultat har skapats, det görs inte I dagsläget. [WCAG 4.1.3 (AA)]
 • Problem vid användning med känslighet för flimmer
 • Hjälpmedel ska kunna meddela att ett resultat har skapats, det görs inte I dagsläget. [WCAG 4.1.3 (AA)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Vid förstoring av text skymms ibland andra element. [WCAG 1.4.12 (AA)]
 • När man tabbar sig fram till rensaknappen så ger en skärmläsare fel beskrivning. Som nämnt tidigare är rubrikhierarkin fel. [WCAG 2.4.1 (A)]
 • Man vet inte vad som laddas ner eller visas. Även svårare att förstå när man använder skärmläsare. Tydligare text på knappen måste förtydligas och tala om vilket format som laddas ner. T.ex. "ladda ner all data" och "ladda ner data som csv". [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Omöjligt för skärmläsare att läsa sidan. Vilket utesluter vissa användare. H1 måste finnas. Och rubriker ska användas i rätt ordning. [WCAG 2.4.6 (AA)]
 • Färgkontrasten vid fokus på färgade element är dålig. [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Det saknas en "töm-knapp" för län och kommun för enhetlighetens skull. [WCAG 3.2.2 (A)]
 • Det är inte alltid samma ordning mellan filtreringsparametrar I de olika flikarna, vilket kan förvirra användaren. [WCAG 3.2.3 (AA)]
 • Sidan följer inte SMHIs formspråk och design. [WCAG 3.2.4 (AA)]
 • Det saknas beskrivning för hur val ska göras i respektive tabell. [WCAG 3.3.2 (A)]
 • Hjälpmedel ska kunna meddela att ett resultat har skapats, det görs inte I dagsläget. [WCAG 4.1.3 (AA)]

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Portal datavärdskap luft.

Senaste bedömningen gjordes den 9 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 september 2020.