Beräknade temperaturer

SMHI erbjuder beräknade observationer och prognoser för temperatur som är anpassade till energianvändning. För att underlätta för din verksamhet är observationerna anpassade efter Sveriges kommuner och regioner.  

SMHIs mätstationer är placerade på utsatta platser som speglar topografiska variationer, skillnad mellan kust- och inlandsväder.  I de flesta städer och orter finns ingen väderstation och den närmsta stationen kan ligga flera mil bort. Dessutom händer det att väderstationer drabbas av störningar från omgivningen och att observationer uteblir. 

För att motverka problem med uteblivna och felaktiga data i leveranser samt möta behovet av observationer i städer har SMHI Fastighet valt ut beräknade observationer för 310 orter. De beräknade observationerna följer Sveriges kommuner och regioner.

I klippet nedan förklarar vi hur återanalys vid framtagning av saknade observationer utförs.

Ekvivalent Temperatur

SMHIs Ekvivalent Temperatur prognos är en lastprognos som tar hänsyn till vädrets totala effekt i kombination med byggnadens förmåga att lagra värme.

Med hjälp av SMHIs energibalansmodell och väderprognoser beräknas energianvändningen för ett standardtyphus. Energianvändningen räknas om till en ekvivalent temperatur som utgör den lastpåverkande temperaturen.

Ekvivalent Temperatur finns som dygn och timvis observation och prognos upp till 5 dygn. Med SMHIs prognoser på Ekvivalent Temperatur kan vi tillföra mer kvalificerad väderinformation in i ditt drift- och lastberäkningssystem.