Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

April 2024 - Rekordnivå i Vättern och höga flöden i landets södra halva

Hydrologi

Månaden kännetecknades av hög markvattenhalt och stor avrinning i norra Götaland och södra Svealand. De stora vattenmängderna i dessa områden resulterade i såväl höga flöden som höga sjönivåer, till exempel i Vättern som nådde rekordnivåer. I slutet av månaden omfattade barmarksområdet Götaland, …

Senast uppdaterad:

April 2024 - Långsam avsmältning och isen drev tillfälligt åt nordost

Oceanografi

Det var små variationer i vattenståndet under månaden. Det högsta vattenståndet observerades i Uddevalla och det lägsta i Kalix. Den signifikanta våghöjden steg över 3 meter både på de östra och västra farvattnen. Kyliga perioder under månaden gjorde att avsmältningen av kvarvarande is i norr gick …

Senast uppdaterad:

April 2024 - Lokala köldrekord i norr och varm valborg

Meteorologi

Årets april bjöd som förväntat på omväxlande vårväder med såväl soliga och varma dagar som bakslag med snöfall och kyla. Månaden blev kallare än normalt i mellersta och norra delarna av landet. Lokalt i Norrland blev det temperaturer under -30°C som inte upplevts på decennier i april månad. Vid …

Senast uppdaterad:

Mars 2024 – Höga flöden i Svealand

Hydrologi

Efter en längre tid med riklig nederbörd förekom i mars höga flöden och vattennivåer bland annat i Östergötland och Värmland. I Hjälmaren var vattenståndet det högsta sedan 2000.

Senast uppdaterad:

Mars 2024 - Mycket stationärt isläge

Oceanografi

Det var små variationer i vattenståndet under månaden, de högsta och lägsta observerades i Uddevalla. De högsta vågorna observerades på de östra farvattnen där de steg över 4 meter. Isläget var mycket stationärt och det var i stort sett detsamma i början som slutet av månaden. Det var inga större …

Senast uppdaterad:

Mars 2024 - Långsam vår

Meteorologi

Mars 2024 blev allmänt något varmare än normalt jämfört med referensperioden 1991-2020. Trots detta gjorde den meteorologiska våren inget större avancemang norrut över landet då växlande väder gav ömsom kalla och ömsom milda perioder. Nederbördsmässigt var månaden på många håll torrare än normalt. …

Senast uppdaterad:

Februari 2024 - Höga vattenflöden i Östergötland

Hydrologi

Efter en längre tid med riklig nederbörd blev flöden och vattennivåer höga bland annat i Skåne och i Östergötland. I Motala ström var flödena de högsta sedan 1986.

Senast uppdaterad:

Februari 2024 - Stormen Louis gav högt vattenstånd och höga vågor

Oceanografi

Under månaden passerade flera lågtryck med sydvästliga vindar vilket ledde till att månadsmedlen för vattenstånden hamnade över det normala. Det högsta vattenståndet inträffade i samband med stormen Louis. Samma storm gav även upphov till höga vågor längs västkusten. En kall period under första …

Senast uppdaterad:

Februari 2024 - Nederbördsrekord och nytt svenskt vindrekord

Meteorologi

Februari inleddes dramatiskt då stormen Ingunn drog in över norra Sverige med mycket blåsigt väder. Stekenjokk i Lapplandsfjällen noterade då nytt svenskt vindrekord med 51,8 m/s i medelvinden. Fem inlandsstationer i norra Norrland noterade nya byvindsrekord. Efter några dagars mildväder följde så …

Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Höga vågor och högt vattenstånd

Oceanografi

Under månadens första halva var vädret mestadels högtrycksbetonat och vattenstånden närmade sig det normala. Under månadens andra halva passerade flera lågtryck med högt vattenstånd och även höga vågor som följd. Vid Brofjorden noterade den relativt korta mätserien ett nytt januarirekord för …

Senast uppdaterad:
Kategorier
År