Månadens väder och vatten i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder, läget i sjöar och vattendrag samt tillståndet i havet. Översikter från januari 2004 och framåt finns på smhi.se. Längre tillbaka finns de publicerade i tidskriften Väder och Vatten.

September 2022 - Två lågtryck gav lokalt mycket regn

Meteorologi

Månaden inleddes med svalt och mestadels stabilt väder, med varierande molnighet, en hel del sol men också någon skur. Därefter påverkades landet av två intensiva lågtryck, där det första  under nästan en vecka gav nederbörd i hela landet men framförallt stora mängder vid Norrlandskusten. Det …

Senast uppdaterad:

Augusti 2022 - Uppvällning gav kalla ytvattentemperaturer

Oceanografi

Det var små variationer i vattenståndet under månaden, det högsta noterades på västkusten och det lägsta i Bottenviken. De signifikanta våghöjderna var beskedliga under månaden och den högsta som var 3,1 meter observerades vid Knolls grund i Östersjön. Det var normala ytvattentemperaturer under …

Senast uppdaterad:

Augusti 2022 - Höga flöden i Luleälven

Hydrologi

Under augusti var vattenflödena låga på många håll i sydöstra Sverige, framförallt i Emån. I slutet av månaden var flödena höga i Lilla Luleälven och i de nedre delarna av Luleälven.

Senast uppdaterad:

Augusti 2022 - Varm månad med lokala sommaroväder

Meteorologi

Under augusti 2022 dröjde sig sommarvärmen kvar fram till den avslutande veckan. Men tidvis gjorde svalare luft från Norska havet en del framstötar. I gränsområdena mellan olika luftmassor bildades sommaroväder med kraftigt regn, hagel och häftiga vindbyar. Bland orter som drabbades av detta …

Senast uppdaterad:

Juli 2022 - Små variationer under högtrycksbetonad julimånad

Oceanografi

Sommarvärme i havet, men uppvällning gav tillfälligt kyligare vatten både i norr och i söder. Små vattenståndsvariationer under hela månaden, de lägsta noterade vattenstånden var särdeles blygsamma. Även våghöjderna var små, under tre meter vid samtliga mätstationer.

Senast uppdaterad:

Juli 2022 - Kortvarig hetta med 37,2° i Målilla

Meteorologi

Juli 2022 blir nog främst ihågkommen genom den kraftiga hettan dagarna kring den 21 juli och de kraftiga sommaroväder som följde när hettan bröts. Men julimånaden innehöll även perioder med svalt och ostadigt väder. Så i främst västra delarna av Norrland var månaden lite kallare än normalt för …

Senast uppdaterad:

Juni 2022 - Låga flöden i söder, höga och normala flöden i norr

Hydrologi

Snösmältning och regn orsakade höga flöden i norr, varmt väder och litet nederbörd ledde till låga flöden i söder.

Senast uppdaterad:

Juni 2022 - Varm avslutning höjde ytvattentemperaturerna

Oceanografi

Det var små variationer i vattenståndet under månaden. De högsta och lägsta vattenstånden inträffade vid västkusten. Den högsta signifikanta våghöjden 3,1 meter observerades vid Brofjorden på västkusten och månadsmedlen hamnade omkring det normala på samtliga platser. Kvarvarande isrester i …

Senast uppdaterad:

Juni 2022 - Högsommarvärmen kom till midsommar

Meteorologi

Juni 2022 började trevande med omväxlande svala och lite varmare dagar. En fullständig väderomläggning inleddes strax före midsommar. Solen strålade och ett antal värmerekord för både midsommarhelgen och hela juni månad noterades. Efter helgen utbredde sig svalare luft och lokala sommaroväder …

Senast uppdaterad:
Kategorier
År