Månadens väder i Sverige

Varje månad presenteras en översiktlig återblick på den gångna månadens väder.

April 2024 - Lokala köldrekord i norr och varm valborg

Årets april bjöd som förväntat på omväxlande vårväder med såväl soliga och varma dagar som bakslag med snöfall och kyla. Månaden blev kallare än normalt i mellersta och norra delarna av landet. Lokalt i Norrland blev det temperaturer under -30°C som inte upplevts på decennier i april månad. Vid …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2024 - Långsam vår

Mars 2024 blev allmänt något varmare än normalt jämfört med referensperioden 1991-2020. Trots detta gjorde den meteorologiska våren inget större avancemang norrut över landet då växlande väder gav ömsom kalla och ömsom milda perioder. Nederbördsmässigt var månaden på många håll torrare än normalt. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2024 - Nederbördsrekord och nytt svenskt vindrekord

Februari inleddes dramatiskt då stormen Ingunn drog in över norra Sverige med mycket blåsigt väder. Stekenjokk i Lapplandsfjällen noterade då nytt svenskt vindrekord med 51,8 m/s i medelvinden. Fem inlandsstationer i norra Norrland noterade nya byvindsrekord. Efter några dagars mildväder följde så …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2024 - Ovanligt kall början

Januari 2024 blev den fjärde månaden i rad som var kallare än normalt för landet som helhet jämfört med normalperioden 1991-2020. Början av januari var ovanligt kall med den lägsta uppmätta temperaturen i Sverige sedan 1999. Skåne drabbades av ett snöoväder som ledde till ett långvarigt trafikstopp …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2023 - Kall julmånad med varierat väder

December var kallare än normalt för tredje året i rad. Det blev en torr månad i mellersta Sverige medan lågtryck gav mer nederbörd i södra Sverige. Under första halvan av december gav högtrycksryggar kallt väder, medan den andra halvan blev mer ostadig. Ett djupt lågtryck gav mycket blåsigt väder i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2023 - Kallast på många håll sedan 2010

Månaden blev kallare än normalt i hela landet, och har i stora delar av Norrland, Svealand och även delar av Götaland inte varit så kall sedan november 2010. Långvariga och tidvis kraftiga snöfall gav ovanligt stora snödjup tidigt, främst i södra Norrlands inland, och i slutet av månaden la sig …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2023 - Lokalt i norr kallaste oktober sedan 1992

Månaden blev kallare än normalt i mellersta och norra delarna av landet. I Norrland blev det lokalt den kallaste oktobermånaden på 30 år. Djupa lågtryck gav rikligt med nederbörd och blåsigt väder där de passerade. Stormen Babet påverkade främst de allra sydligaste delarna av landet och gav …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2023 - Rekord i värme och snödjup

September 2023 startade med stora regnmängder över landets östra delar och i landskapen sydväst om Gävlebukten uppstod problem med översvämning och höga flöden. Därefter skedde en stabilisering. Högtryck i perioder tvingade upp lågtrycken på nordligare bana och därav gynnades varmluftens …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2023 - Lågtrycket Hans och rekordmycket regn

Augusti 2023 utmärkte sig framförallt genom det mycket lågtrycksbetonade vädret med ihärdigt regnande och kraftiga åskskurar på många platser. Två djupa namngivna lågtryck passerade landet under månadens första två veckor, först Patricia, och sedan Hans som dröjde sig kvar över landet i närmare en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2023 - Övervägande svalt och ostadigt med lokala regnrekord

Juli 2023 dominerades av svalt och ostadigt väder med de största regnmängderna från västra Götaland upp till sydligaste Norrland. Julimånaden blev rekordregnig i bland annat Borås och Delsbo. Men som vanligt under sommaren så föll regnet ojämnt. De nordligaste fjällen hade en både varm och torr …

Publicerad: Senast uppdaterad:
År
Månad