December 2023 - Kall julmånad med varierat väder

December var kallare än normalt för tredje året i rad. Det blev en torr månad i mellersta Sverige medan lågtryck gav mer nederbörd i södra Sverige. Under första halvan av december gav högtrycksryggar kallt och vindsvagt väder, medan den andra halvan blev mer ostadig och något blåsigare. Ett djupt lågtryck gav mycket blåsigt väder i norra Norrland den 19 december. I södra Sverige medförde ovädret Pia att det blev en vit jul ner till norra Götaland.

Temperatur 

December 2023 blev kall i hela landet utom längst i söder jämfört med normalperioden 1991-2020. Störst var temperaturunderskottet i västra Norrland. På en del håll räcker det att gå tillbaka till 2022 eller 2021 för att hitta en kallare december. I mellersta och nordligaste Sverige var årets december på många håll den kallaste sedan 2012. I delar av södra Norrland blev det den kallaste december sedan 2010. Det var tredje december i rad med temperaturunderskott för landet som helhet.

I en del områden var dygnsmedeltemperaturen tidvis omkring 10° under den normala den 1-7 och 12-15 december. Den 15 december uppmätte Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen -36,9°, vilket var månadens lägsta temperatur.

En period med milt väder för årstiden tog vid den 16-19 december. Månadens högsta uppmätta temperatur blev 10,2° i Kalmar den 17 december och Oskarshamn den 18 december. Resten av månaden varierade temperaturerna då flera lågtryck berörde landet.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala under december 2023.
Medeltemperaturens avvikelse från normalperioden 1991-2020 för december 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar månadsmedeltemperaturen under december 2023
Månadsmedeltemperaturen under december 2023. Förstora Bild

Fler avvikelsekartor med normalperiod 1991-2020 och referens­normalperiod 1961-1990

Jämförelse med tidigare decembermånader i Sverige och globalt

December 2023 blev i Sverige den kallaste decembermånaden sedan 2012.

Medeltemperaturer i december i Sverige och globalt
Stapeldiagrammet visar avvikelsen från ett referensvärde 1860-1900 för Sverigemedeltemperaturen i december (baserat på 35 stationer med mycket långa mätserier). Den svarta kurvan visar ett utjämnat förlopp ungefär motsvarande tio-åriga medelvärden. Linjen med prickar visar motsvarande utjämnade förlopp för den globala medeltemperaturen i december (data från CRU). Förstora Bild

Nederbörd

Mellersta delen av landet fick en ganska torr december medan lågtryck gjorde att delar av södra Sverige fick mer nederbörd. För några stationer var det den torraste december sedan 2002. I delar av Östergötland var det däremot den nederbördsrikaste december på över 20 år. I Hultsbruk (startår 1906) blev månadsnederbörden den högsta för december sedan 1976 och tredje högsta för december sedan mätserien började.

De största nederbördsmängderna föll under andra halvan av månaden. Mosekälla i södra Lapplandsfjällen fick 20,5 mm den 16 december då ett lågtryck på Atlanten gav snö i Norrlands fjälltrakter.

Ovädret Pia den 21-22 december och ett lågtryck den 28 december gjorde att södra Sverige fick en hel del nederbörd. Håvelund i nordligaste Bohuslän fick 32,5 mm nederbördsdygnet den 21 december, vilket var månadens största dygnsnederbörd. Den 28 december föll det även mycket nederbörd i södra Norrlands kustområden. Härnösand i Ångermanland fick då 25,7 mm.

Nederbördens avvikelse från det normala under december 2023.
Nederbörden i procent av normalperioden 1991-2020 för december 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar nederbördssumma under december 2023.
Nederbördssumma under december 2023. Förstora Bild

Temperatur och nederbörd vid 10 mätstationer i december 2023 (739 kB, pdf)

Detaljerad tabell över temperatur och nederbörd vid 15 stationer i december 2023 (24 kB, pdf)

Vind

Det högtrycksbetonade vädret under första halvan av månaden bidrog till en något mer vindstilla december än normalt i större delen av landet.

Det blåsigaste dygnet i norra Sverige var den 19 december då ett djupt lågtryck passerade över norra Norrland. I Stekenjokk i Lapplandsfjällen nådde byvinden upp i 48,1 m/s och medelvinden 40,2 m/s. På Blåhammaren i Jämtlandsfjällen blåste det vid samma tillfälle som mest 35,0 m/s i byvind och 26,8 m/s i medelvind.

I Götaland uppmättes höga vindhastigheter i samband med ovädret Pia natten till den 22 december. Falsterbo registrerade då 30,5 m/s i byvind och 23,2 m/s i medelvind.

Sverigekarta som visar byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under december 2023.
Byvindens avvikelse från det normala (1996-2015) under december 2023. Förstora Bild

Snö

Det låg ett snötäcke över i princip hela landet morgonen den 1 december. Vallbo i Jämtland noterade störst snödjup med 120 cm, vilket även var det största uppmätta snödjupet under månaden. Marby i Jämtland noterade med 62 cm samma morgon sitt största decembersnödjup på minst 25 år.

När perioden med milt väder började den 16 december försköts snögränsen snabbt norrut. Den 20 december var det barmark i hela Götaland och södra Svealand.

Ovädret Pia gav snö i stora delar av södra Sverige den 21-22 december. Störst snödjup i Götaland hade Godegård med 41 cm morgonen den 23 december. I Gävle-Åbyggeby i Gästrikland hade snödjupet samma morgon ökat med 29 cm på 24 timmar, vilket gav ett totalt snödjup på 58 cm.

På julaftonsmorgonen lyste snön vit på marken i nästan hela landet utom längst i sydost. Regn och plusgrader gjorde dock att snön under dagen i allmänhet smälte bort upp till norra Götaland.

Nora-Östanö vid Ångermanlandskusten fick 34 cm nysnö på ett dygn fram till morgonen den 29 december och snödjupet ökade till 77 cm.

Sverigekarta som visar snödjupet den 15 december 2023.
Snödjup den 15 december 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar snödjupet den 31 december 2023.
Snödjup den 31 december 2023. Förstora Bild

Solskenstid

Nästan alla stationer registrerade färre soltimmar än normalt för månaden. I Visby (startår 1952) var december 2023 tillsammans med 2020 den näst solfattigaste decembermånaden som noterats och i Norrköping (startår 1955) var det den fjärde solfattigaste december.

Storlien-Visjövalen (startår 1953) fick dock en betydligt soligare månad. Solskenstiden blev den näst högsta som uppmätts där för december.

Flest soltimmar hade Nordkoster med 38 timmar. Det soligaste dygnet i Sverige var den 27 december.

Sverigekarta som visar antal soltimmar under december 2023.
Antal soltimmar i december 2023. Förstora Bild
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2023.
Medelvärde av molnighet klockan 07, 13 och 19 under december 2023. Förstora Bild

Åska

Ett par lågtryck medförde vinteråska under andra halvan av månaden. Det registrerades en blixturladdning i norra Jämtland den 19 december. I samband med ovädret Pia registrerades en urladdning i södra Skåne den 21 december, en i västra Skåne den 22 december och ytterligare tre i södra Skåne den 23 december. På julafton noterades tre blixturladdningar väster om Vänern.

Sverigekarta som visar totalt antal blixtar under december 2023.
Totalt antal blixtar under december 2023. Förstora Bild
Sverigekarta som visar antal åskdagar under december 2023.
Antal åskdagar under december 2023. Förstora Bild

Vädret dag för dag

Högtrycksrygg gav kallt väder

December 2023 inleddes med vinterväder då nordliga vindar svepte ner kalluft över Sverige och det låg snö på marken i så gott som hela landet. Vallbo i Jämtland hade med 120 cm den 1 december månadens största uppmätta snödjup.

Ett lågtryck som drog bort österut från södra Östersjön på månadens första dag medförde nederbörd i sydöstra Sverige. Molnen dominerade men i områden med klart väder sjönk temperaturen. Storlien-Storvallen i Jämtlandsfjällen noterade -28,7°. I Götaland uppmättes de lägsta temperaturerna i Skåne där Lund hade -11,8°.

En högtrycksrygg förstärktes över Skandinavien den 2 december och gav fortsatt kallt väder. Ljusnedal i Härjedalen uppmätte -32,4°. Snö och snöbyar berörde bland annat Upplandskusten och östra Götaland. Norra Möckleby på mellersta Öland fick 7,5 mm nederbörd.

Den 3 december var det minusgrader i nästan hela landet. Temperaturunderskotten var störst i de västra delarna av Sverige. I Gielas i södra Lapplandsfjällen sjönk temperaturen till -30,9°. Mildast var det på Ölands norra udde som hade 1,5°. 

Natten till den 4 december sjönk temperaturen i Kristianstad i nordöstra Skåne till -15,1°. Det rådde klart och kallt väder på flera håll i Sveland och södra Norrland under dagen. Kylan var sträng även natten till den 5 december med -32,2° i Sveg i Härjedalen och Gielas i södra Lapplandsfjällen. Den 4-5 december kom det in flera rapporter om ljuspelare runtom i landet.

Ett lågtryck söder om Sverige gav blåsigt väder längst i söder den 5-6 december. Den 6 december var det klart väder främst i östra och norra Svealand samt sydligaste Norrland under morgonen. I Särna i norra Dalarna sjönk temperaturen till -32,6°. Molnigheten ökade sedan.

Högtrycksryggen försvagades

Ett område med snöfall rörde sig upp över södra Sverige den 7 december. Östra Husby i norra Östergötland fick 14,3 mm i dygnsnederbörd. Det snöade även i framförallt de östra delarna av Norrland.

Sverige låg mellan ett högtryck över Ryssland och ett lågtrycksområde på Atlanten den 8-9 december. Molnen fortsatte dominera och lite mildare luft tog sig in söderifrån. Det fortsatte snöa i södra Sverige och i Norrlands kustlandskap, med i söder inslag av regn. Dis och dimma förekom.

Mulen dag i Norrköping den 8 december 2023.
Mulen dag i Norrköping den 8 december. Foto Petra Johansson Förstora Bild

Ett nederbördsområde rörde sig upp över södra Sverige på Nobeldagen då ett lågtryck från Atlanten närmade sig. Skillinge i östra Skåne uppmätte morgonen den 11 december en dygnsnederbörd på 13,5 mm.

Ett lågtryck som förde med mild luft passerade över södra Sverige den 11 december. Norra Möckleby på mellersta Öland fick 9,4 mm nederbörd och i Falsterbo i sydligaste Skåne steg temperaturen till 5,5°. I norra Sverige gav däremot en högtrycksrygg lägre temperaturer.

En högtrycksrygg gav kallare väder igen

Högtrycksryggen växte ner över landet och gav kallare väder den 12 december. Temperaturen sjönk till -32,0° i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen under dagen.

Julgransflygning i Karlstad den 12 december
Julgransflygning i Karlstad den 12 december. Foto Eva Johansson Förstora Bild

Det var kallare än normalt för årstiden i hela landet på Luciadagen och den 14 december föll temperaturen ytterligare, särskilt där det fanns luckor i molntäcket vilket det gjorde i Sveland och Norrland. Natten till den 15 december sjönk temperaturen i Nikkaluokta till -36,9°.

Mildare väder

Den 15 december passerade en varmfront över landet. I Göteborg steg temperaturen till 6,5°. Ett splittrat område med lätt snöfall följde med varmfronten över Norrland och västra Svealand. I södra Sverige förekom dis och dimma den 15-16 december.

Ett nytt nederbördsområde drog in västerifrån över Svealand och Norrland den 16 december, då ett djupt lågtryck på Atlanten närmade sig nordligaste Skandinavien. Mosekälla i södra Lapplandsfjällen fick 20,5 mm i dygnsnederbörd. Det var blåsigt i stora delar av Sverige den 16-17 december. I Gunnarn i södra Lappland nådde temperaturen upp i 3,3°.

Lågtrycket passerade norr om Skandinavien den 17 december. I norra Sverige observerades pärlemormoln. Det var mildare än normalt för årstiden i hela landet. Temperaturen steg till 10,2° i Kalmar. Över södra Sverige passerade regnområden österut och gav 20,6 mm i dygnsnederbörd i Mollsjönäs i västligaste Västergötland.

Den 18 december låg det dis och dimma över delar av västra och södra Götaland. Det var fortsatt milt med 10,2° i Oskarshamn och 7,4° på Brämön vid Medelpadskusten. Vinden tilltog då ett nytt, djupt lågtryck från Atlanten närmade sig norra Sverige. Under kvällen började ett nederbördsområde dra in över landet västerifrån. Knäred i sydligaste Halland fick 21,2 mm på ett dygn.

Djupt lågtryck passerade över norra Norrland

Det djupa lågtrycket passerade över norra Norrland den 19 december och gav mycket blåsigt väder samt en del snö. På förmiddagen uppmättes en medelvind på 40,2 m/s och byvind på 48,1 m/s i Stekenjokk i Lapplandsfjällen. Vallbo i Jämtland fick 14,7 mm nederbörd. Över sydligaste Sverige passerade ett regnområde som gav 9,6 mm i Vomb i Skåne. I norra Götaland, Sveland och södra Norrland syntes däremot solen.

Den 20 december avtog vindarna i norr och temperaturen sjönk. Över södra Sverige passerade ett mindre lågtryck. Högsbo i norra Uppland fick 11,1 mm nederbörd och 16 cm nysnö.

Ovädret Pia gav snö i södra Sverige

Ovädret Pia passerade över södra Sverige den 21-22 december och gav stora mängder snö, kraftiga vindar och högt vattenstånd. Det orsakade problem i jultrafiken. Bakom lågtrycket sjönk temperaturen. I norra Sverige var det lugnare väder med mycket moln och snöfall på sina håll.

Översvämmad kaj på västkusten i samband med ovädret Pia den december 2023.
Översvämmad kaj i Vikens hamn på västkusten den 22 december i samband med ovädret Pia. Foto Christel Nilsson Förstora Bild

En sammanfattning av vattenståndet ges i den oceanografiska decemberkrönikan.

I Falsterbo i sydligaste Skåne nådde medelvinden under natten mot den 22 december upp i 23,2 m/s och byvinden 30,5 m/s. Lufttrycket sjönk samma natt till 958,4 hPa i Harstena vid Östgötakusten då Pia hade nått ut över Östersjön. Det är det lägsta uppmätta lufttrycket i Sverige sedan den 10 februari 2020 då Hemavan flygplats hade 944,0 hPa i samband med stormen Ciara. På många håll i Götaland var lufttrycket i samband med Pia det lägsta sedan mars 2007 eller i vissa fall sedan januari 2000 eller december 1999.

Nederbördsområdet kopplat till ovädret Pia med snö och regn nådde västkusten morgonen den 21 december. Morgonen den 22 december uppmätte Håvelund i nordligaste Bohuslän 32,5 mm och Baramossa i sydligaste Halland 30,2 mm i dygnsnederbörd. Sölje i sydvästra Värmland gick från barmark dagen innan till ett snödjup på 28 cm. Morgonen den 23 december observerade Gävle-Åbyggeby 23,0 mm i dygnsnederbörd och 29 cm nysnö, vilket gav ett totalt snödjup på 58 cm.

Den 23 december föll nederbörd i de östra delarna av Svealand och Norrland. Lövånger i norra Västerbotten fick 14,4 mm. I västra Götaland och sydvästra Svealand var det däremot klart väder. 

En vit jul ner till norra Götaland

Snöandet i delar av norra Norrland fortsatte under julafton. En högtrycksrygg passerade över södra Sverige under början av dygnet och gav tillfälligt klart väder, men sedan kom ett nytt lågtryck med nederbörd in över södra Sverige västerifrån. I södra Götaland bestod nederbörden av regn, längre norrut av snö. I Skåne var det milt med 8,3° i Helsingborg. I mellersta Sverige var det dock kallt för årstiden och Ljusnedal i Härjedalen uppmätte -28,8°.

Snöfall i Karlstad på julaftonskvällen 2023
Snöfall i Karlstad på julaftonskvällen. Foto Petra Johansson Förstora Bild

Juldagen blev blåsig i södra Sverige då lågtrycket passerade. Hanö i Blekinge uppmätte en byvind på 29,1 m/s och Nidingen i Halland en medelvind på 21,1 m/s. Det var mulet och föll lite nederbörd på flera håll i landet. Under eftermiddagen och kvällen klarnade det upp i västra Götaland och sydvästra Svealand.

Annandag jul den 26 december blev en solig och kall vinterdag framförallt i Svealand och sydöstra Norrland, men även i andra delar av landet fanns gluggar i molntäcket. Ett nytt lågtryck med regn och snö passerade över södra Götaland. Längst i norr gav ett annat lågtryck mindre mängder snö i bland annat fjällen.

Solig vinterdag i Alster den 26 december 2023
Solig vinterdag i Alster i Karlstad på annandag jul. Foto Petra Johansson Förstora Bild

Högtrycksrygg gav sol

En högtrycksrygg gav klart väder i nästan hela landet utom nordöstra Norrland den 27 december. Sent på kvällen kom ett nederbördsområde in från sydväst. Ett lågtryck utanför norska kusten gav blåsigt väder i fjällen och snöbyar eller lätt snöfall.

Snö, regn och ishalka

Nederbördsområdet med regn och snö rörde sig upp över södra halvan av Sverige till mellersta Norrland den 28-29 december och följdes av ett nytt nederbördsområde den 29 december. Snö och ishalka orsakade problem i trafiken. Nederbördsdygnet den 28 december kom det 25,8 mm i Baramossa i sydligaste Halland, 25,4 mm på Hammarö i sydligaste Värmland och 25,7 mm i Härnösand i Ångermanland.

Det ostadiga vädret i södra Sverige fortsatte den 30 december men efterhand drog nederbörden bort. I norr snöade det lätt på flera håll.

Milt i söder, kallt i norr

Mildare luft strömmade upp över södra Sverige den 28-30 december. Temperaturen steg den 29 december till 8,7° i Lund och 4,9° i Landsort vid Sörmlandskusten. I Svealand blev det lite kallare igen till nyårsafton.

En högtrycksrygg som började växa in över norra Norrland den 29 december förstärktes under slutet av månaden. Den medförde kallt väder i norra Sverige vid årsskiftet med temperaturer under -30°.

På nyårsafton nåddes sydvästra Sverige av ett nytt nederbördsområde som fortsatte upp över södra delen av landet under nyårsnatten. I södra Götaland föll det som regn, längre norrut som snö. Kroppefjäll-Granan i Dalsland fick 21,7 mm nederbördsdygnet den 31 december.

Högsta temperatur, december 2023
Norrland +7,4° den 18 Brämön (Medelpad)
Svealand +9,5° den 19 Oxelösund (Södermanland)
Götaland +10,2° den 17 Kalmar flygplats och den 18 Oskarshamn (Småland)
Lägsta temperatur, december 2023
Norrland -36,9° den 15 Nikkaluokta (Lappland)
Svealand -32,6° den 6 Särna (Dalarna)
Götaland -15,1° den 4 Kristianstad (Skåne)
Högsta nederbörd, december 2023
Norrland 89,8 mm Mjölkbäcken (Lappland)
Svealand 108,7 mm Sörbytorp (Närke)
Götaland 170,7 mm Baramossa (Halland)
Lägsta nederbörd, december 2023
Norrland 9,1 mm Pite-Rönnskär A (Västerbotten)
Svealand 25,3 mm Svenska Högarna A (Uppland)
Götaland 18,0 mm Visingsö A (Småland)
Högsta lufttryck, december 2023
Norrland 1033,0 hPa den 7 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 1027,9 hPa den 7 Älvdalen och Mora (Dalarna)
Götaland 1029,9 hPa den 16 Falsterbo (Skåne)
Lägsta lufttryck, december 2023
Norrland 966,1 hPa den 19 Haparanda (Norrbotten)
Svealand 959,2 hPa den 21 Blomskog (Värmland)
Götaland 958,4 hPa den 22 Harstena (Östergötland)
Största snödjup, december 2023
Norrland 120 cm den 1 Vallbo (Jämtland)
Svealand 79 cm den 30 Lillhamra (Dalarna)
Götaland 41 cm den 23 Godegård (Östergötland)

Dygnsnederbörd på minst 40 mm december 2023 (4 kB, pdf)

Medelvindhastighet vid kuststationer på minst 21 m/s i december 2023 (5 kB, pdf)