Ovanligt lågt lufttryck i samband med ovädret Pia

Så här i juletid gav vädrets makter oss en smällkaramell i form av en så kallad atmosfärisk bomb. Det är ett uttryck som används när lufttrycket i ett lågtrycks centrum faller med mer än 1 hPa i timmen eller 24 hPa på ett dygn. Lågtrycket kopplat till ovädret Pia uppfyller det kriteriet.

På morgonen den 20 december låg lågtrycket som skulle komma att utvecklas till Pia strax väster om Island med ett lufttryck i centrum på cirka 990 hPa.

Bilden visar en karta över Europa med en analys av väderläget klockan 13 den 20 december 2023.
Väderläget klockan 13 den 20 december 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Natten mot torsdagen den 21 december hade lågtrycket börjat fördjupas och låg med sitt centrum öster om Färöarna. När lågtrycket under torsdagsmorgonen låg väster om Sydnorge var lufttrycket i dess centrum cirka 960 hPa. Det vill säga en sänkning med 25-30 hPa jämfört med ett dygn tidigare.

Bilden visar en karta över Europa med en analys av väderläget klockan 01 den 21 december 2023.
Väderläget klockan 01 den 21 december 2023. Illustration SMHI Förstora Bild

Natten mot fredagen den 22 december hade Pia nått ut över Östersjön. Då uppmättes även det lägsta lufttrycket över svenskt område med 958,4 hPa i Harstena vid Östgötakusten. Det är det lägsta lufttrycket i Sverige sedan den 10 februari 2020 då Hemavan flygplats hade 944,0 hPa i samband med stormen Ciara.

Bilden visar en karta över Europa med en analys av väderläget klockan 01 den 22 december 2023.
Väderläget klockan 01 den 22 december 2023. Förstora Bild

På många håll i Götaland har lufttrycket i samband med Pia varit det lägsta sedan mars 2007 eller i vissa fall sedan januari 2000 eller december 1999.

Tidigare i veckan indikerade vissa prognoskörningar att lufttrycket i samband med Pia skulle bli ännu mycket lägre. Till och med så att det nästan skulle kunna mäta sig med trojkan av de historiskt sett djupaste lågtrycken i Sverige.

  • 6 december 1895
  • 16 december 1982
  • 27 februari 1990

Svenska lufttrycksrekord

Men jag vet erfarenhetsmässigt att man inte ska stirra sig blind på absolutvärdet av lufttrycket alltför långt fram i tiden.

Kraftiga vindar, stora snömängder och höga vattenstånd har också följt i Pias spår men det får vi sammanfatta senare.

Likartad väderutveckling inför julen för hundra år sedan

Vädret inför julen 1923 var inte helt olikt årets väderutveckling. Den 21 december rörde sig ett lågtryck från Island ner mot Nordsjön och Danmark med stormvindar i sitt följe.

Det följdes av mycket kall luft över södra Sverige och Stockholm hade -20° under julnatten 1923. Så kallt har det inte varit där någon annan jul sedan dess.

På den tiden hade den svenska bilismen börjat växa så smått och den drabbades på sedvanligt sätt av vintervädret. Enligt tidningsuppgifter var det dock ingen riktigt allvarlig olycka,

En del kraftiga tågförseningar var det också och det känns ju bekant på något sätt.

Sverker Hellström