Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över samråd av "Vindbruksplan - Tematiskt tillägg till Smedjebackens kommuns översiktsplan”

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2587/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Dalarnas län
Besvarad datum: 20 januari 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss – Förslagen till regeringen i Miljömålrådets årsrapport 2021, ärendenummer: NV-02027-15

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2204/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 20 januari 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd Spårväg Syd

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2603/10.1
Departement/Myndighet : Region Stockholm
Besvarad datum: 17 januari 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över avgränsningssamråd enligt miljöbalken för Västvind vindkraftpark, belägen i Sveriges ekonomiska zon och territorialhavet, inom Öckerös och Kungälvs kommuner

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2365/14.1
Departement/Myndighet : Eolus Vind AB
Besvarad datum: 3 januari 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss på nulägesbeskrivningen av Vege ås avrinningsområde

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2434/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen SKåne
Besvarad datum: 20 december 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd enligt miljöbalken för en havsbaserad vindkraftspark, Nya Utgrunden

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2299/14.1
Departement/Myndighet : MarCon Windpower AB
Besvarad datum: 20 december 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd inför ansökan om tillstånd för en havsbaserad vindkraftspark Baltic Offshore Beta

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2334/14.1
Departement/Myndighet : Sweco Sverige AB
Besvarad datum: 20 december 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över granskningshandling Regionplan för Skåne 2022-2040

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1931/10.1
Departement/Myndighet : Region Skåne
Besvarad datum: 20 december 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över avgränsningssamråd gällande havsbaserad vindkraftpark i norra delen av Skagerrak

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2210/10.1
Departement/Myndighet : Zephyr vind AB
Besvarad datum: 17 december 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över föreläggande – Svenska Vanadin AB har inkommit med kompletterande underlag i målet (aktbilaga 551)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2017/2334/10.1
Departement/Myndighet : Östersunds tingsrätt
Besvarad datum: 16 december 2021
Senast uppdaterad: