Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Samråd om Detaljplan för flerbostadshus vid Stora vägen, Fotö 1:12, Fotö, Öckerö kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/995/10.1
Departement/Myndighet : Öckerö kommun
Besvarad datum: 20 maj 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över föreläggande - tillstånd till utrivning av Almbro grunddamm i Örebro kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/115/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 19 maj 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss på anmälan om vattenverksamhet 11 kap. 9a § miljöbalken för anläggande av trummor istället för bro på fastigheterna Hulebo S:1, Sved S:3 och Sved 1:2, Habo kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/1000/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Jönköpings län
Besvarad datum: 13 maj 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över samverkan - Nulägesbeskrivning över Mölndalsåns vattensystem

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/960/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västra Götaland
Besvarad datum: 11 maj 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över tidig underrättelse från tyska myndigheter om ändringar och tillägg till Site Development Plan, plan för vindkraftsutbyggnad och nätanslutningar i Tysklands ekonomiska zon

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/940/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 9 maj 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd inför tillståndsansökan gällande ökat vattenuttag från Lygnern, Kungsbacka kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/914/10.1
Departement/Myndighet : Kungsbacka kommun
Besvarad datum: 6 maj 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över kungörelse - Tillståndsansökan för biologisk miljöåterställning i Öreälven, Nordmalings kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/762/10.1
Departement/Myndighet : Umeå tingsrätt
Besvarad datum: 2 maj 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över utökat samråd gällande planerade åtgärder vid Arbågadammen, Alsterån, Högsby och Nybro kommuner

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/814/14.1
Departement/Myndighet : Advokatbolaget sjutton34
Besvarad datum: 29 april 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd inför ansökan om tillstånd för en havsbaserad vindkraftpark Baltic Offshore Alpha

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/518/14.1
Departement/Myndighet : Sweco Sverige AB
Besvarad datum: 29 april 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd åtgärdsarbete i Marvikarna (Råckstaåns ARO)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/751/14.1
Departement/Myndighet : Sportfiskarna
Besvarad datum: 14 april 2022
Senast uppdaterad: