Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd till befintliga tillstånd för vattenverksamhet/ vattendom gällande dricksvattentäkterna Öxsjön och Stora Stamsjön

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2324/14.1
Departement/Myndighet : Lerum kommun
Besvarad datum: 29 november 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd - E22 Förbifart Söderköping, vattenverksamhet i Storån

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2205
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 22 november 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss Systematiskt kvalitetsledningsarbete för samordnad miljövervakning

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2147/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 15 november 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss för analys och förslag på miljöanpassningar av vattenkraftverk i Enningdalsälven

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2209/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i västra Götaland
Besvarad datum: 15 november 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd om Översiktsplan för Gagnefs kommun 2040 samt Tematiskt tillägg LIS-plan

Typ: Remissvar
Diarienummer : 202172195/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Dalarnas län
Besvarad datum: 15 november 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande remiss av analys och förslag till miljöanpassningar av vattenkraften för prövningsgrupperna inom kustavrinningsområdena

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2224/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västernorrland
Besvarad datum: 12 november 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för ombyggnation och anpassning av Säbyvikens marina inom fastigheten Rydboholm 2:1, Österåkers kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2113/10.1
Departement/Myndighet : Sweco Sverige AB
Besvarad datum: 5 november 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd om riskhanteringsplan för översvämning i Norrköping

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1409/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Östergötland
Besvarad datum: 5 november 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd om stationsalternativ i projekt Fyra spår Uppsala

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2056/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 3 november 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över avgränsningssamråd enligt 6 kap miljöbalken om en ny regional anläggning för avloppsrening

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1700/10.1
Departement/Myndighet : VA Syd/Hållbar avloppsrening
Besvarad datum: 3 november 2021
Senast uppdaterad: