Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över samråd enligt miljöbalken om tillstånd för Equinix verksamhet i Sköndal

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1377/10.1
Departement/Myndighet : Wescon Miljökonsult AB
Besvarad datum: 6 juli 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd inför ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken för Equinix verksamhet i Mariehäll

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1383/14.1
Departement/Myndighet : Wescon Miljökonsult AB
Besvarad datum: 6 juli 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd enligt miljöbalken om tillstånd för Setras verksamhet i Gävle

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1383/14.1
Departement/Myndighet : Wescon Miljökonsult AB
Besvarad datum: 6 juli 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd om en planerad vindkraftspark i Skagerrak mellan Sverige och Danmark

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1233/14.1
Departement/Myndighet : Hexicon AB
Besvarad datum: 6 juli 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd om en planerad vindkraftspark i havet mellan Gotland och fastlandet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1232/14.1
Departement/Myndighet : Hexicon AB
Besvarad datum: 6 juli 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss angående PTS förslag till föreskrifter om ändring i föreskrifterna (PTSFS 2020:5) om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1450/10.1
Departement/Myndighet : Post- och telestyrelsen
Besvarad datum: 6 juli 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss gällande nulägesbeskrivning för prövningsgruppen mellan Göta älv och Bäveån

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1388/10
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Västra Götaland
Besvarad datum: 1 juli 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över översiktsplan 2040 för Kävlinge kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1098/10.1
Departement/Myndighet : Kävlinge kommun
Besvarad datum: 28 juni 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd om riskhanteringsplan för översvämning inom Örebro tätort 2022-2027

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/932/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Örebro
Besvarad datum: 28 juni 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss av Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserande regler för artificiell intelligens

Typ: Remissvar
Diarienummer : I2021/01304
Departement/Myndighet : Infrastrukturdepartementet
Besvarad datum: 18 juni 2021
Senast uppdaterad: