Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över samrådsunderlag - Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken avseende åtgärder vid regleringsdammen vid Mien, Gäddeviksås i Tingsryds kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/141/10.1
Departement/Myndighet : Karlshamn Energi Vatten AB
Besvarad datum: 19 februari 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss av rapporten Översyn av beredskapszoner (SSM 2017:27)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2173/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 14 februari 2019
Senast uppdaterad:

Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/210/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 12 februari 2019
Senast uppdaterad:

Remiss av Meddelande från kommissionen En ren jord åt alla – En europeisk strategisk långsiktig vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/210/10.1
Departement/Myndighet : Miljö- och energidepartementet
Besvarad datum: 12 februari 2019
Senast uppdaterad:

Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om radiotelefoni och fraseologi

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2256/10.1
Departement/Myndighet : Transportstyrelsen
Besvarad datum: 17 januari 2019
Senast uppdaterad:

Inbjudan till samråd med anledning av planerad muddring av Hindersöns farled inför ansökan om ändringstillstånd enligt 11 kap. 9 § Miljöbalken, inom Luleå skärgård i Norrbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2516/10.1
Departement/Myndighet : Sweco Environment AB
Besvarad datum: 17 januari 2019
Senast uppdaterad:

Yttrande över detaljplan för del av Nikkaluokta by, del av Gällivare Kronoöverloppsmark 2:1, Gällivare kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2527/10.1
Departement/Myndighet : Gällivare kommun
Besvarad datum: 14 januari 2019
Senast uppdaterad:

Samråd för ombyggnad av E20 förbi Skara, delen Dalaån-Ledsjö i Götene kommun, Västra Götalands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2286/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 13 december 2018
Senast uppdaterad:

Miljöanpassningar vid Hackekvarn och Ålshults kanal

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/2069/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Kronobergs Län
Besvarad datum: 30 november 2018
Senast uppdaterad:

Förslag till översiktsplan för Lycksele kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/1966/10.1
Departement/Myndighet : Lycksele kommun
Besvarad datum: 30 november 2018
Senast uppdaterad: