Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Kungörelse och granskning av järnvägsplan för utbyggnad av Mälarbanan, sträckan Huvudsta - Duvbo i Solna, Stockholms och Sundbybergs kommun, Stockholms län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1037/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 31 maj 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss Regional vattenförsörjningsplan för Jönköpings län 2020-2050

Typ: Remissvar
Diarienummer : 201/681/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Jönköpings län
Besvarad datum: 31 maj 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över samrådsremiss för ombyggnad av väg 23 delen Tjörnarp - Sandåkra i Höörs och Hässleholms kommuner, Skåne län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1158/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 28 maj 2021
Senast uppdaterad:

Yttrande över kungörelse angående ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken för utrivning av dammbyggnad jämte ombyggnation av bro m.m vid Lindbacka i Svartån, Örebro kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1018/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 25 maj 2021
Senast uppdaterad:

Remiss av Havet och människan (SOU 2020_83)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/467/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 22 maj 2021
Senast uppdaterad:

Samråd inför ansökan om tillstånd till översvämningsskydd och andra vattenverksamheter i Uddevalla centrum

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/1007/14.1
Departement/Myndighet : Sweco Sverige AB
Besvarad datum: 21 maj 2021
Senast uppdaterad:

Samråd inför tillståndsansökan för vatten-verksamhet enligt miljöbalken - Nya slussar i Trollhätte kanal, Brinkebergs kulle Vänersborgs kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/736/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 21 maj 2021
Senast uppdaterad:

Remiss - Sekretessbedömning av uppgifter i samverkansprocessen av NAP

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/829/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Kalmar
Besvarad datum: 21 maj 2021
Senast uppdaterad:

Samråd för ombyggnad av väg 26/47 Jönköping – Mullsjö, delen Hedenstorp - Månseryd i Jönköpings län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 201/1003/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 20 maj 2021
Senast uppdaterad:

Granskning av förslag till kommuntäckande översiktsplan för Luleå kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/946/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Norrbottens län
Besvarad datum: 20 maj 2021
Senast uppdaterad: