Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över remiss Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag inom EU-förordningen om minimikrav för återanvändning av vatten

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/1847/10.1
Departement/Myndighet : Miljödepartementet
Besvarad datum: 30 november 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över underrättelse från Danmark gällande projektet havsbaserad vindkraft Hesselö

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/2237/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 16 november 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över: Samrådsremiss för ombyggnad av väg 148, Lärbro, region Gotland, Gotlands län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/2143/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 14 november 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över: remiss av nulägesbeskrivning Hällarydsån 84/85

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/2229/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Blekinge
Besvarad datum: 14 november 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över Preliminär plan för vattenförvaltningsuppdragen till samtliga länsstyrelser 2023

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/2207/10.1
Departement/Myndighet : Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt
Besvarad datum: 4 november 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över handling i tillsynsärende gällande felvisning av SMHIs flödestation i Emsfors Emån

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/2159/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Kalmar län
Besvarad datum: 31 oktober 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss av SOU 2022:33 – Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/1516/10.1
Departement/Myndighet : Regeringskansliet
Besvarad datum: 31 oktober 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/1479/10.1
Departement/Myndighet : Infrastrukturdepartementet
Besvarad datum: 31 oktober 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över kungörelse och granskning av Järnvägsplan för anläggningen av Ostlänken samt följdombyggnader av statliga vägar

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2019/1969/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 31 oktober 2022
Senast uppdaterad:

Yttrande över handling i tillsynsärende gällande felvisning av SMHIs flödestation i Emsfors Emån

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/2159/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Kalmar län
Besvarad datum: 31 oktober 2022
Senast uppdaterad: