Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över anmälan om vattenverksamhet för anläggande av vägtrummor istället för bro i nära anslutning till SMHIs mätstation i Svedån, Habo kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2022/1000/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Jönköpings län
Besvarad datum: 17 augusti 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över – Underrättelse enligt Esbokonventionens artikel 6 gällande föreslagna ändringar i Danmarks havsplan

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2020/774/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 17 augusti 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över underrättelse gällande ansökan om lagligförklaring av vattenanläggning och tillstånd till vattenverksamhet, samt tillstånd att dämma Änghultasjön och Bruksdammen m.m. Uppvidinge kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/53/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad datum: 16 augusti 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över – Kungörelse gällande Ansökan om tillstånd till vattenuttag ur Kärrkanalen och Gräsgårdskanalen samt anlägga en bevattningsdamm, Mörbylånga kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/1614/10.1
Departement/Myndighet : Växjö tingsrätt
Besvarad datum: 16 augusti 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över – uttag av ytvatten för snöproduktion vid anläggningen Bjursås Berg & Sjö i Falu kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/1099/10.1
Departement/Myndighet : Nacka tingsrätt
Besvarad datum: 1 augusti 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över – Avslutande summering av gränsöverskridande samråd för Lynetteholm

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/196/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 31 juli 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över detaljplan för Södra Långesands industriområde, Öckerö kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/799/14.1
Departement/Myndighet : Öckerö kommun
Besvarad datum: 6 juli 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över – Avgränsningssamråd för den havsbaserade vindkraftsparken Aurum med tillhörande vätgasproduktion utanför Robertsfors

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/1440/14.1
Departement/Myndighet : Eolus vind AB
Besvarad datum: 30 juni 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över Kungörande och granskning av vägplan för riskreducerande åtgärder för väg 751 delarna Myckelby, Duvåker och Jakobs i Hedemora och Säter kommun, Dalarnas län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2021/2382/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 29 juni 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över – Restaureringsförslag för vattenvårdsåtgärder vid Storseldammen, Gimån inom Rivers of LIFE

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/1499/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen Jämtlands län
Besvarad datum: 29 juni 2023
Senast uppdaterad: