Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Yttrande över ansökan från Falkenbergs kommun om tillstånd till muddring av farled och delar av hamnområde samt dispens från förbudet mot dumpning av muddermassor till havs

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/406/10.1
Departement/Myndighet : Vänersborgs tingsrätt
Besvarad datum: 22 mars 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över ansökan om tillstånd för att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft, Lambda

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/432/14.1
Departement/Myndighet : Sweco Sverige AB
Besvarad datum: 22 mars 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över underrättelse enligt Esbokonventionen om gränsöverskridande miljöpåverkan från Norge gällande planer på att etablera en krabbodling, ”Hvaler krabbe” vid Stueviksgrundet

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/509/10.1
Departement/Myndighet : Naturvårdsverket
Besvarad datum: 17 mars 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över fördjupad översiktsplan för Björkö, Öckerö kommun

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/188/14.1
Departement/Myndighet : Öckerö kommun
Besvarad datum: 17 mars 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över Samrådsremiss för projekt Nässjö - Eksjö, elektrifiering bandel 817 och 831, i Nässjö och Eksjö kommuner, Jönköpings län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/442/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 17 mars 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över Samråd om tillstånd till Granefors övre och nedre vattenkraftverk

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/477/14.1
Departement/Myndighet : WSP Sverige AB
Besvarad datum: 16 mars 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över Tunnelbana till Älvsjö, samråd om arbetsområden, arbetstunnlar och lokalisering av depå

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/476/10.1
Departement/Myndighet : Region Stockholm
Besvarad datum: 16 mars 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över samråd för ny järnväg mellan Byarum och Tenhult i Jönköpings och Vaggeryds kommuner, Jönköpings län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/475/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 10 mars 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över kungörande och granskning av vägplan för anläggning av gång och cykelväg mellan Forslunda och Hissjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2018/607/10.1
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad datum: 9 mars 2023
Senast uppdaterad:

Yttrande över fråga om behov av kompletteringar i ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för uppförande och drift av en havsbaserad vindpark (Vindpark Aurora)

Typ: Remissvar
Diarienummer : 2023/234/10.1
Departement/Myndighet : Länsstyrelsen i Gotlands län
Besvarad datum: 9 mars 2023
Senast uppdaterad: