Databaser och kartmaterial

SMHI utför en mängd olika observationer och beräkningar av hydrologiska data. Dessa lagras i databaser som används för olika ändamål, till exempel prognoser, varningar och forskning. Merparten av hydrologisk information finns i Svenskt Vattenarkiv (SVAR). Det är en databas som innehåller information om Sveriges sjöar, vattendrag, avrinningsområden och havsområden.

Läs mer