Färgkod
Mycket under normalt
Under normalt
Nära normalt
Över normalt
Mycket över normalt