Louise är lönespecialist och systemförvaltare

Lönespecialist och systemförvaltare

Louise

Berätta om din roll på SMHI!
Jag är en del av SMHIs personalavdelning och arbetar dels med löneadministration och lönefrågor, dels med systemadministration av våra löne- och schemaläggningssystem.
Rollen som lönespecialist innebär, utöver att se till att lönen blir korrekt och att lönekontot fylls på i tid, bland annat att stötta medarbetare och chefer i olika lag-, avtals- och lönerelaterade frågor. Det handlar också t.ex. om att ha kontakt med andra myndigheter. Min roll som systemförvaltare innebär att jag har ett vakande öga över våra löne- och personalsystem och löser eventuella utmaningar som dyker upp.


Hur ser en vanlig dag ut på ditt jobb?
En arbetsdag kan skilja sig mycket från en annan men i stort handlar det om att svara på frågor från medarbetare och chefer om lagar och avtal, att administrera inkomna löneunderlag och t.ex. skriva olika intyg eller ta fram rapporter och listor av olika slag. En arbetsdag kan även innefatta kontakt med andra myndigheter, såsom Försäkringskassan och Skatteverket. Ibland dyker det upp systemrelaterade problem som behöver lösas och ibland får jag vara länken mellan en medarbetare och systemleverantören när en åtgärd krävs som vi själva på SMHI inte kan utföra.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Det är nog att dagarna och arbetsuppgifterna varierar mycket; det blir inte tråkigt. Ta som exempel att förstå lagar och avtal, det är inte alltid så lätt om man inte själv arbetar med löneadministration. Det är då en spännande utmaning att svara på avtals- och lönerelaterade frågor från verksamheten på ett tillräckligt pedagogisk sätt. Att själv ha insikt i och kontroll över administrationen av SMHIs lönesystem är också något som är både intressant och roligt för en problemlösande hjärna. Sedan är SMHI en väldigt trivsam arbetsplats, med trevliga kollegor och många förmåner.