Framtidsbilder – ett klimatanpassat samhälle om 50 år

Ett workshopverktyg där ni skapar egna framtidsbilder av hur ett klimatanpassat samhälle kan se ut om 50 år. Verktyget vänder sig till dig som arbetar med klimatanpassning i en kommun, myndighet eller organisation – men passar även bra för andra målgrupper.

Händer som pekar mot objekt i workshop

Genom att klimatanpassa samhället kan vi undvika att drabbas alltför hårt av effekterna av klimatförändringarna, som kommer på kort och lång sikt. Vi behöver hitta lösningar utifrån ett bredare perspektiv och arbeta i nya samarbeten. Personer från olika discipliner och sektorer behöver mötas och resonera tillsammans i en tillåtande miljö. Klimatanpassningsarbetet kan och bör leda till ett ännu bättre samhälle än det vi har i dag. Men hur kan det se ut när samhället är rustat för att möta klimatförändringarna?

Ett verktyg för att skapa bilder av framtiden

Figurer från workshopen Framtidsbilder

SMHI har tagit fram ett workshopverktyg för att du och din organisation på egen hand kan skapa framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle. I grupper diskuterar ni och ställs inför frågeställningar kopplat till hur din verksamhet behöver förändras för att möta de klimatutmaningar som väntar. 

Era egna klimatstrategier och handlingsplaner är ett bra underlag för workshopen. Det ger en gemensam förförståelse för vilka utmaningar och effekter som kommer påverka just er verksamhet. 

Efter workshopen hoppas vi att:

 • ni skapat en gemensam bild av målet för klimatanpassningsarbetet – "så här vill vi att ett klimatanpassat samhälle ser ut och fungerar"
 • resultatet kan användas som underlag till kommande strategier och handlingsplaner.
   

Med figurer och objekt bygger ni era egna framtidsbilder

Workshop där fem personer samarbetar och skapar en bild av framtiden.

Framtidsbilderna ni skapar består av en eller flera bakgrundsbilder, figurer och objekt som ni placerar på bakgrunderna. Bakgrundsbilderna baseras på sju utmaningar som kan uppstå när klimatet förändras, men bilderna kan även användas för andra frågeställningar.

Det finns flera olika bakgrundsbilder att välja mellan – städer och landsbygd, avrinningsområden och kustområden, infrastruktur och odlingslandskap med mera. I paketet med grafik till workshopen finns byggnader, människor, djur och natur som ni tillsammans kan placera ut på de bakgrunder ni valt.

Utifrån de bakgrundsbilder och utmaningar som är relevanta för er diskuterar ni frågeställningar som till exempel;

 • Hur har människors attityder och beteende förändrats?
 • Vilka sårbara grupper finns, och hur behöver vi tänka för att skydda dem?  
 • Hur kommer vi att bo, leva och transportera oss? 
 • Vilka styrmedel används i ett klimatanpassat samhälle? 
   

Kom igång!

Använd steg för steg-guiden för att komma igång med din workshop.
Framtidsbilder – så genomför du en workshop

Om Workshopverktyget Framtidsbilder

"Framtidsbilder" bygger på ett koncept framtaget av Nationella Expertrådet för klimatanpassning (Första rapporten, februari 2022), som SMHI har vidareutvecklat. 

För vem:
Workshopverktyget vänder sig främst till personer som ansvarar för eller arbetar med klimatanpassning i en kommun, myndighet eller organisation. Är du student, politiker eller en intresserad från allmänheten går det självklart också bra att använda sig av verktyget. Konceptet kan också användas som en intresseväckare hos andra målgrupper såsom allmänheten, politiker eller studenter. 

Hur det kan användas:
Framtidsbilderna kan användas både i uppstarten, under arbetets gång eller som sammanfattning när klimatanpassningsplaner och strategier arbetas fram.

Antal personer:
Workshopen kan genomföras i både små och stora grupper. När framtidsbilderna arbetas fram behöver ni arbeta mindre grupper om max 6 personer för att alla ska komma till tals. Workshopen leds av utsedd person.

Tidsåtgång:
Till själva workshopen behöver ni avsätta ungefär 3 timmar. Inför workshopen behöver ni avsätta tid för förberedelser, som kan ta olika lång tid beroende på situation och organisation. Kom ihåg att även avsätta tid för efterarbete.

Genom att klimatanpassa samhället kan vi undvika att drabbas alltför hårt av effekterna av klimatförändringarna, som kommer på kort och lång sikt. Vi behöver hitta lösningar utifrån ett bredare perspektiv och arbeta i nya samarbeten. Personer från olika discipliner och sektorer behöver mötas och resonera tillsammans i en tillåtande miljö. Klimatanpassningsarbetet kan och bör leda till ett ännu bättre samhälle än det vi har i dag. Men hur kan det se ut när samhället är rustat för att möta klimatförändringarna?

Ett verktyg för att skapa bilder av framtiden

Figurer från workshopen Framtidsbilder

SMHI har tagit fram ett workshopverktyg för att du och din organisation på egen hand kan skapa framtidsbilder av ett klimatanpassat samhälle. I grupper diskuterar ni och ställs inför frågeställningar kopplat till hur din verksamhet behöver förändras för att möta de klimatutmaningar som väntar. 

Era egna klimatstrategier och handlingsplaner är ett bra underlag för workshopen. Det ger en gemensam förförståelse för vilka utmaningar och effekter som kommer påverka just er verksamhet. 

Efter workshopen hoppas vi att:

 • ni skapat en gemensam bild av målet för klimatanpassningsarbetet – "så här vill vi att ett klimatanpassat samhälle ser ut och fungerar"
 • resultatet kan användas som underlag till kommande strategier och handlingsplaner.
   

Med figurer och objekt bygger ni era egna framtidsbilder

Workshop där fem personer samarbetar och skapar en bild av framtiden.

Framtidsbilderna ni skapar består av en eller flera bakgrundsbilder, figurer och objekt som ni placerar på bakgrunderna. Bakgrundsbilderna baseras på sju utmaningar som kan uppstå när klimatet förändras, men bilderna kan även användas för andra frågeställningar.

Det finns flera olika bakgrundsbilder att välja mellan – städer och landsbygd, avrinningsområden och kustområden, infrastruktur och odlingslandskap med mera. I paketet med grafik till workshopen finns byggnader, människor, djur och natur som ni tillsammans kan placera ut på de bakgrunder ni valt.

Utifrån de bakgrundsbilder och utmaningar som är relevanta för er diskuterar ni frågeställningar som till exempel;

 • Hur har människors attityder och beteende förändrats?
 • Vilka sårbara grupper finns, och hur behöver vi tänka för att skydda dem?  
 • Hur kommer vi att bo, leva och transportera oss? 
 • Vilka styrmedel används i ett klimatanpassat samhälle? 
   

Kom igång!

Använd steg för steg-guiden för att komma igång med din workshop.
Framtidsbilder – så genomför du en workshop

Om Workshopverktyget Framtidsbilder

"Framtidsbilder" bygger på ett koncept framtaget av Nationella Expertrådet för klimatanpassning (Första rapporten, februari 2022), som SMHI har vidareutvecklat. 

För vem:
Workshopverktyget vänder sig främst till personer som ansvarar för eller arbetar med klimatanpassning i en kommun, myndighet eller organisation. Är du student, politiker eller en intresserad från allmänheten går det självklart också bra att använda sig av verktyget. Konceptet kan också användas som en intresseväckare hos andra målgrupper såsom allmänheten, politiker eller studenter. 

Hur det kan användas:
Framtidsbilderna kan användas både i uppstarten, under arbetets gång eller som sammanfattning när klimatanpassningsplaner och strategier arbetas fram.

Antal personer:
Workshopen kan genomföras i både små och stora grupper. När framtidsbilderna arbetas fram behöver ni arbeta mindre grupper om max 6 personer för att alla ska komma till tals. Workshopen leds av utsedd person.

Tidsåtgång:
Till själva workshopen behöver ni avsätta ungefär 3 timmar. Inför workshopen behöver ni avsätta tid för förberedelser, som kan ta olika lång tid beroende på situation och organisation. Kom ihåg att även avsätta tid för efterarbete.