Sommarkväll över mognande vetefält

Kunskapscentrum för klimatanpassning