Sommarkväll över mognande vetefält

Kunskapscentrum för klimatanpassning

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om klimatanpassning. 

Länktips

Kontakta oss