Stöd för klimatanpassning i kommuner

Lathund för klimatanpassning är en webbtjänst som ger stöd till kommuner som vill arbeta med klimatanpassning.
Om Lathund för klimatanpassning

 

Illustration över lathundens sju olika steg. Länk till mer informaton om lathunden finns på sidan

Stöd för klimatanpassning i kommuner

Lathund för klimatanpassning är en webbtjänst som ger stöd till kommuner som vill arbeta med klimatanpassning.
Om Lathund för klimatanpassning

 

Illustration över lathundens sju olika steg. Länk till mer informaton om lathunden finns på sidan

Sju steg för att komma igång

Klimatanpassning är en kontinuerlig process utan egentligt slut. Lathunden erbjuder stöd för både praktiskt arbete och inspiration. Med olika moment i sju steg kan Lathunden hjälpa kommuner att:

  • starta upp arbetet
  • arbeta systematiskt
  • integrera frågan i kommunens olika delar
  • ta fram en klimatanpassningsplan

Sju steg för att komma igång

Klimatanpassning är en kontinuerlig process utan egentligt slut. Lathunden erbjuder stöd för både praktiskt arbete och inspiration. Med olika moment i sju steg kan Lathunden hjälpa kommuner att:

  • starta upp arbetet
  • arbeta systematiskt
  • integrera frågan i kommunens olika delar
  • ta fram en klimatanpassningsplan