Illustration över lathundens sju olika steg. Länk till mer informaton om lathunden finns på sidan
Illustration över lathundens sju olika steg. Länk till mer informaton om lathunden finns på sidan

Stöd för klimatanpassning i kommuner

Lathund för klimatanpassning är en webbtjänst som ger stöd till kommuner som vill arbeta med klimatanpassning.
Om Lathund för klimatanpassning

Delar för olika verksamhetsområden

En kommun ansvarar för en mängd funktioner och service som påverkas av ett varmare klimat. Alla dessa verksamheter behöver anpassas till klimatförändringarna.
Specifika avsnitt för olika verksamhetsområden

Sju steg för att komma igång

Klimatanpassning är en kontinuerlig process utan egentligt slut. Lathunden erbjuder stöd för både praktiskt arbete och inspiration. Med olika moment i sju steg kan Lathunden hjälpa kommuner att:

  • starta upp arbetet
  • arbeta systematiskt
  • integrera frågan i kommunens olika delar
  • ta fram en klimatanpassningsplan

Mer om Lathundens olika steg och innehåll

Stöd för klimatanpassning i kommuner

Lathund för klimatanpassning är en webbtjänst som ger stöd till kommuner som vill arbeta med klimatanpassning.
Om Lathund för klimatanpassning

Delar för olika verksamhetsområden

En kommun ansvarar för en mängd funktioner och service som påverkas av ett varmare klimat. Alla dessa verksamheter behöver anpassas till klimatförändringarna.
Specifika avsnitt för olika verksamhetsområden

Sju steg för att komma igång

Klimatanpassning är en kontinuerlig process utan egentligt slut. Lathunden erbjuder stöd för både praktiskt arbete och inspiration. Med olika moment i sju steg kan Lathunden hjälpa kommuner att:

  • starta upp arbetet
  • arbeta systematiskt
  • integrera frågan i kommunens olika delar
  • ta fram en klimatanpassningsplan

Mer om Lathundens olika steg och innehåll

Introduktion

För att enklare komma igång med Lathunden finns en introduktion som tar dig igenom alla stegen.
Introduktion av Lathunden