Mätetal för att följa upp

Här ges inspiration för formulering av mätetal och utvärderingsfrågor.

När klimatanpassningsarbetet ska följas upp och utvärderas är det bra att använda mätetal och utvärderingsfrågor. Under Lathundens olika Verksamhetsområden finns exempel på sådana mätetal och utvärderingsfrågor.

Stöd i ditt verksamhetsområde

TÄNK PÅ
Vissa mätetal kan vara relevanta för mer än ett verksamhetsområde.