Etablera

Att bilda en förvaltningsövergripande arbetsgrupp är det första steget mot ett framgångsrikt arbete. Syftet med Etablera är att bilda och starta upp en arbetsgrupp som inkluderar deltagare från samtliga av kommunens förvaltningar och bolag, men framförallt de som är mest berörda av frågan.


En annan viktig del i detta steg är kartläggning av pågående aktiviteter som har bäring på klimatanpassning. Det kan underlätta arbetet att kunna vara del av befintliga strukturer.