Etablera

Att bilda en förvaltningsövergripande arbetsgrupp är det första steget mot ett framgångsrikt arbete. Syftet med Etablera är att bilda och starta upp en arbetsgrupp som inkluderar deltagare från samtliga av kommunens förvaltningar och bolag, men framförallt de som är mest berörda av frågan.