Prioritera

Det finns olika sätt att prioritera och välja mellan åtgärdsalternativ. Syftet med Prioritera är att inspirera till ett systematiskt tillvägagångssätt som ger vägledning, underlättar och motiverar valet av åtgärder.