Prioritera

Det finns olika sätt att prioritera och välja mellan åtgärdsalternativ. Syftet med detta steg är att inspirera till ett systematiskt tillvägagångssätt som ger vägledning, underlättar och motiverar valet av åtgärder.