Checklista: Analysera

Använd checklistorna för att säkerställa att ni fångat upp det viktigaste i detta steg. 

  • En beskrivning om kommunens utsatthet i dagens och framtidens klimat har gjorts. Detta inkluderar tidigare väderhändelser och deras konsekvenser.
  • Arbetsgruppen har fått ökad förståelse för innebörden av ett förändrat framtida klimat. 
  • Arbetsgruppens kunskapsluckor gällande osäkerheter i klimatförändringen och framtida scenarier har förtydligats.
  • Arbetsgruppen har enats om vilka avgränsningar som ska användas för analysen, exempelvis kommunal rådighet eller geografiskt.
  • Konsekvenser för relevanta klimateffekter som kräver klimatanpassande åtgärder har identifierats och finns beskrivna i analysen.
  • Kommunens framtidsvisioner har tagits med i analysen.
  • Gränsöverskridande frågor har tagits med i analysen.
  • Bakomliggande resonemang inför beslut är dokumenterade.
  • Identifierade brister i underlag är dokumenterade.