Checklista: Analysera

Använd checklistan för att säkerställa att ni fångat upp det viktigaste i detta steg. 

  • En beskrivning om kommunens utsatthet i dagens och framtidens klimat har gjorts. Detta inkluderar tidigare väderhändelser och deras konsekvenser.
  • Arbetsgruppen har fått ökad förståelse för innebörden av ett förändrat framtida klimat. 
  • Arbetsgruppen har enats om vilka avgränsningar som ska användas för klimat- och sårbarhetsanalysen, exempelvis kommunal rådighet eller geografiskt.
  • Konsekvenser för relevanta klimateffekter som kräver åtgärder har identifierats och finns beskrivna i analysen.
  • Identifiera hur klimatrelaterade risker och sårbarheter påverkar utsatta grupper och områden i kommunen, som tillgång till resurser, hälsovård eller bostäder.
  • Kommunens framtidsvisioner, sårbara grupper och kommunens anpassningsförmåga har tagits med i analysen.
  • Förvaltningsövergripande frågor har tagits med i analysen.
  • Bakomliggande resonemang inför beslut är dokumenterade.
  • Identifierade behov av ytterligare underlag är dokumenterade.
  • Dokumentera vad som ligger till grund för sårbarhetsbedömningen och riskanalysen.