Checklista: Analysera

Använd checklistan för att säkerställa att ni fångat upp det viktigaste i detta steg. 

  • En beskrivning om kommunens utsatthet i dagens och framtidens klimat har gjorts. Detta inkluderar tidigare väderhändelser och deras konsekvenser.

  • Arbetsgruppen har fått ökad förståelse för innebörden av ett förändrat framtida klimat. 

  • Arbetsgruppen har enats om vilka avgränsningar som ska användas för klimat- och sårbarhetsanalysen, exempelvis kommunal rådighet eller geografiskt.

  • Konsekvenser för relevanta klimateffekter som kräver klimatanpassande åtgärder har identifierats och finns beskrivna i analysen.

  • Kommunens framtidsvisioner har tagits med i analysen.

  • Förvaltningsövergripande frågor har tagits med i analysen.

  • Bakomliggande resonemang inför beslut är dokumenterade.

  • Identifierade behov av ytterligare underlag är dokumenterade.