Följa upp

Klimatanpassning är en kontinuerlig process och kräver därför regelbunden uppföljning och utvärdering. Syftet med Följa upp är att ge vägledning i denna del av arbetet.