Checklista: Motivera

Använd checklistan för att säkerställa att ni fångat upp det viktigaste i detta steg. 

  • Alla inblandade har kunskap om vad ett förändrat klimat innebär och varför klimatanpassning är viktigt.
  • Koordinatorn och arbetsgruppen har djupare kunskap om hur kommunen påverkas av ett framtida klimat.
  • Koordinatorn och arbetsgruppen har förståelse för hur klimatförändringar påverkar sårbara grupper.
  • Berörda i kommunen har kunskap om vilka krav lagstiftningen ställer på klimatanpassning.
  • Klimatanpassningsfrågan har förankrats och prioriterats bland kommunens politiker.
  • En eller två tjänstepersoner har utsetts som ansvariga för att samordna och koordinera klimatanpassningsarbetet.
  • Säkerställ att arbetsgruppen har förståelse för dimensionerna av rättvis klimatanpassning och att det integreras i arbetet.