Checklista: Motivera

Använd checklistorna för att säkerställa att ni fångat upp det viktigaste i detta steg. 

  • Kunskap om vad ett förändrat klimat innebär och varför klimatanpassning är viktigt.
  • Kunskap om vilka krav lagstiftningen ställer på klimatanpassning.
  • Klimatanpassningsfrågan har förankrats och prioriterats bland kommunens politiker.
  • En eller två tjänstepersoner som ansvarar för att samordna och koordinera klimatanpassningsarbetet har utsetts.