Checklista: Genomföra

Använd checklistan för att säkerställa att ni fångat upp det viktigaste i detta steg.

  • Utkast på klimatanpassningsplan framtaget.
  • Utkastet kommunicerat och förankrat med kommunledning samt berörda nämnder, kommunledning och bolag. Civilsamhället har aktivt deltagit i framtagandet av handlingsplanen.
  • Utkastet är omarbetat utifrån inkomna synpunkter.
  • Slutgiltig klimatanpassningsplan framtagen.
  • Klimatanpassningsplanen är politiskt antagen.