Kartlägg pågående aktiviteter

Att identifiera befintliga insatser som bidrar till kommunens anpassning ökar förståelsen för vad klimatanpassning innebär och underlättar kommande åtgärdsplanering. I detta hjälpmedel ges stöd för kartläggning av pågående aktiviteter, arbetsformer och nätverk med koppling till klimatanpassning.

Många åtgärder som genomförs i kommunen, hjälper till att hantera klimatförändringarna även om de inte kallas för ”klimatanpassning”. Det kan till exempel vara åtgärder för att minska effekterna av extrema händelser, eller skydd av biologisk mångfald. Sådana åtgärder bör identifieras och sedan sammanställas i tabellen Summering av befintliga aktiviteters, arbetsformer och nätverk med mera. Arbeta förvaltnings/bolagsvis och ta hjälp av stödfrågorna i dokumentet.

Summering av aktiviteter, arbetsformer och nätverk (16 kB, xlsx)